Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szkolenie on-line „Trening mózgu”

28 czerwca 2020 roku Lokalny Ośrodek Metodyczny przy Polskiej Macierzy Szkolnej zorganizował szkolenie on-line dla nauczycieli „Trening mózgu. Jak wspierać rozwój mózgu dziecka”.

Szkolenie poprowadziła mgr Grażyna Śpiewak – logopeda i pedagog na co dzień pracująca z dziećmi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi.

Zaprezentowane podczas szkolenia ćwiczenia logopedyczne nauczyciele mogą wykorzystać na swoich lekcjach, ponieważ takie ćwiczenia pomagają skupić się, skoncentrować uwagę i „rozgrzać” mózg do pracy. Ćwiczenia nie są trudne, a dają wspaniałe wyniki w mówieniu, czytaniu, pisaniu, rozumieniu!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu!

Maria Gilewska

Lokalny Ośrodek Metodyczny

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2