Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zaproszenie do zgłoszeń w konkursie

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2019. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 31 sierpnia 2020 r.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR; dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W związku z tym, zgodnie z treścią ogłoszenia prosimy o zgłaszanie prac przez placówki dyplomatyczne do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w ogłoszeniu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019

https://www.gov.pl/web/diplomacy/foreign-ministers-history-contest-for-best-publications-promoting-the-history-of-poland-and-polish-diplomacy-opens-for-entries

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2