Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szkoła w czasie pandemii. Sposoby na naukę.

24 maja 2020 roku Lokalny Ośrodek Metodyczny na Białorusi przy Polskiej Macierzy Szkolnej zorganizował konferencję on-line „Szkoła w czasie pandemii. Sposoby na naukę” .

Spotkanie poprowadziły: wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Teresa Kryszyń oraz doradca metodyczny LOM na Białorusi Maria Gilewska.
Rok szkolny 2019-2020 stał się dla nas wszystkich wyjątkowym pod każdym względem. Spotkaliśmy się z dużą ilością trudności też w nauczaniu. Musieliśmy szybko reagować na zachodzące zmiany, podejmować ważne decyzje oraz dokonywać wielu wyborów. Zmiany nastąpiły i dla naszych uczniów. Dla młodych ludzi ten czas też nie był prosty.  Dziś ważne jest to, że nie zrezygnowaliśmy z nauki! Daliśmy radę! Lekcje nie stanęły dzięki  naszym nauczycielom,którzy dostosowali się do zachodzących zmian i zorganizowali nauczanie zdalne. Dlatego zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli na spotkanie on-line, podczas którego  uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem w organizacji nauczania w czasie pandemii i sposobach na  naukę. Podsumowaniem spotkania są następujące wnioski:

  1. Wszyscy nauczyciele uczący języka polskiego opanowali nauczanie zdalne.

  Nie mówimy ,że było wszystkim łatwo i wszyscy zrobili to od razu, niektórzy potrzebowali trochę czasu,a może po prostu odwagi! Na pewno łatwiej było zacząć uczyć zdalnie tym nauczycielom, którzy są bardziej zaawansowani technicznie i to właśnie oni stali się ekspertami w swoim środowisku i pomogli w organizacji nauczania zdalnego swoim kolegom oraz koleżankom. Bardzo wam za to dziękujemy!

2. W nauczania przez internet są wykorzystywane przeróżne programy i serwisy.

   Najczęściej wykorzystywane są znane i wcześniej używane komunikatory, co pozwoliło w szybki sposób zorganizować naukę oraz nawiązać i utrzymywać kontakt z uczniami oraz rodzicami.

3. Większa część uczniów uczących się języka polskiego przeszła na nauczanie zdalne.

   Nasi uczniowie są bardzo zdolni, dlatego przestawienie się na nauczanie zdalne nie sprawiło im większych trudności. Młodzi ludzie aktywnie korzystają z internetu, komputera,różnych programów, aplikacji, komunikatorów. Nauka stała się dla wielu bardziej atrakcyjna, z powodu wykorzystania większej ilości ciekawych materiałów interaktywnych, piosenek, muzyki, filmów, a i sama lekcja w trybie on-line jest ciekawym doświadczeniem. Dla wielu uczniów jest to na razie jedyny sposób, by “spotkać się” z  kolegami z klasy.

4. Nie wszyscy uczniowie przystąpili do nauki przez internet, a niektórzy zrezygnowali.

  Jednym z powodów takiej decyzji jest brak dobrej jakości internetu, brak odpowiednich urządzeń technicznych lub ograniczony dostęp do komputera, ponieważ w rodzinie jest jeden komputer,a rodzice muszą pracować zdalnie. Czasem nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych jest związana po prostu z brakiem umiejętności korzystania jak z samego urządzenia technicznego, tak i z programów lub platform edukacyjnych.Ten rodzaj  trudności występuje w grupach uczniów najmłodszych.

5. Nauczanie zdalne ma swoje plusy i minusy.

  Często słyszymy o cechach negatywnych nauczania przez internet. Najczęściej wymieniane są : trudności techniczne, brak umiejętności korzystania z programów, aplikacji, platform edukacyjnych, brak materiałów lub pracochłonność podczas ich przygotowywania, brak potrzebnego oprogramowania, trudności w samodzielnym opanowaniu materiału przez ucznia, brak kontaktu z uczniem oraz z nauczycielem.

 Ale jest też dobra strona nauczania przez internet. Część nauczycieli lubi uczyć zdalnie i widzi w takim nauczaniu też cechy pozytywne. Zacznijmy od tego, że tak na prawdę, nauczanie przez internet ma prawie nieograniczone możliwości:

– mamy dostęp do ogromnej ilości materiałów (muzyki, prezentacji, tekstów, obrazów i     ilustracji, ćwiczeń interaktywnych, filmów i td.)

-nie musimy kserować, wszystko jest w wersji elektronicznej

– z dniem rozpoczęcia nauczania przez internet mamy i sam internet i tablicę interaktywną,np.udostępniając ekran,lub korzystając z intereaktywnych prezentacji ( nie każda szkoła ma internet na lekcji)

-materiały, które uzbieraliśmy, zadania,które  znaleźliśmy w internecie albo przygotowaliśmy w aplikacjach  do lekcji zdalnych, możemy wykorzystać wielokrotnie. Są to gotowe lekcje do wykorzystania w klasie na tablicy interaktywnej.

 Podsumowując plusy i minusy nauczania zdalnego, nauczyciele stwierdzili, że nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z naszym kochanym uczniem!

Lokalny Ośrodek Metodyczny serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za bardzo aktywny udział w konferencji! Każde spotkanie w gronie tak wspaniałych nauczycieli to najlepsza nauka i najlepsze wsparcie!

Maria Gilewska

Doradca metodyczny

Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Białorusi przy Polskiej Macierzy Szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2