Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Lokalny Ośrodek Metodyczny ma już rok!

Drodzy nauczyciele!

25 maja 2019 roku przy Polskiej Macierzy Szkolnej został założony pierwszy w Europie Wschodniej, a siódmy w świecie Lokalny Ośrodek Metodyczny!

Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy Dariuszem Piotrem Bonisławskim – prezesem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Stanisławem Sienkiewiczem – prezesem ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Dołączyliśmy do wspólnoty nauczycieli polonijnych, zrzeszonych w Lokalnych Ośrodkach Metodycznych na całym świecie: w Chicago, w Irlandii, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Australii, w Nowym Jorku ! Dziś ,25 maja 2020 roku, do tej wspólnoty dołączy Lokalny Ośrodek Metodyczny w Kanadzie!

Lokalne Ośrodki Metodyczne mają na celu wspieranie nauczycieli polonijnych poprzez dostosowane do potrzeb danego środowiska szkolenia metodyczne, zorganizowanie przedsięwzięć promujących dwujęzyczność i edukację polonijną.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom, rodzicom oraz wszystkim, kto wziął udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach działalności Lokalnego Ośrodka Metodycznego! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zapraszamy do naszej galerii, wspomnijmy razem, jak zaczynaliśmy!

 

* Inauguracja Lokalnego Ośrodka Metodycznego. Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska czyta Akt powołania.

 

* Pierwsze szkolenie LOM odbyło się w Grodnie. Szkolenie o nauczaniu słownictwa i poprowadziła dr Danuta Myszko – jeden z najlepszych metodyków.Drugą część szkolenia poprowadziła Maria Gilewska – doradca metodyczny powołanego Lokalnego Ośrodka Metodycznego.

 

* Akcja “Szkoła Moich Marzeń” odbyła się w Grodnie dzięki współpracy z Liceum Społecznym im. E.Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Szczególnie dziękujemy Helenie Mielesz – dyrektor Liceum oraz wszystkim nauczycielom Liceum za owocną współpracę! Akcja się udała!

 

* Szkolenie w Brześciu.To było pierwsze szkolenie LOM w terenie.Było wspaniale!Szkolenie poprowadziły trenerki LOM Danuta Myszko oraz Maria Gilewska.

 

 

* Polonijny Dzień Dwujęzyczności w zorganizowany w Polskiej Macierzy Szkolnej dla polonijnego środowiska. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i wszystkim obecnym na Polonijnym Dniu Dwujęzyczności! Dziękujemy dzieciom i młodzieży, zaangażowanym wydarzeniu. Na szczególne podziękowanie zasługują rodzice, którzy też wzięli udział w programie! Było świetnie!

 

 

W pewnym momencie cała działalność Lokalnego Ośrodka Metodycznego przeszła do internetu. Zaczęliśmy szkolenia on-line.

 

 

“Zoom- program do nauczania on-line” poprowadziła Krystyna Stankiewicz – wspaniała nauczycielka i trener LOM!

 

* Szkolenie “Aplikacje i programy przydatne w nauczaniu zdalnym” poprowadziła Maria Kuczyc-Drążkiewicz – polonistka o zachwycających zdolnościach twórczych i trenerka LOM.

 

 

* Szkolenie on-line “Google Classroom – serwis do nauczania zdalnego” przeprowadziła polonistka, doradca metodyczny LOM Maria Gilewska.

 

 

Zorganizowaliśmy Konferencję on-line dla nauczycieli “Szkoła w czasie pandemii. Sposoby na naukę”. Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konferencji oraz dzielenie się swoim doświadczeniem.To jest bardzo cenne! Dziękujemy za pomoc w prowadzeniu konferencji Teresie Kryszyń – wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej.

 

Lokalny Ośrodek Metodyczny zaprasza na kolejne wydarzenia oraz szkolenia, które odbędą się już niebawem!

 

Maria Gilewska

Doradca LOM.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2