Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szkolenie „Google Classroom“

30 kwietnia 2020 roku odbyło się szkolenie on-line, zorganizowane przez Lokalny Ośrodek Metodyczny przy Polskiej Macierzy Szkolnej.

Wybrany temat szkolenia „Google Classroom – serwis do nauczania zdalnego” nie jest przypadkowy. Wiemy, że nauczanie oraz uczenie się na odległość może odbywać się na dwa sposoby: synchronicznie, kiedy uczeń i nauczyciel spotykają się w tym samym czasie i asynchronicznie, kiedy zadania można opublikować czy wykonać w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Zalecane jest łączenie tych sposobów. Na przykład on-line można wytłumaczyć nowy temat, a do zadań uczeń może przystąpić w wybranym przez siebie czasie.

Propozycje do nauczania synchronicznego, czyli on-line, już poznaliśmy na wcześniejszych szkoleniach zorganizowanych przez Lokalny Ośrodek Metodyczny, dlatego kolejnym elementem nauczania przez internet został serwis Google Classroom, jako sposób na nauczanie asynchroniczne. Szkolenie przeprowadziła Maria Gilewska – nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny LOM na Białorusi.

Nauczyciele podczas szkolenie dowiedzieli się o podstawach pracy w Google Classroom, zaletach, możliwościach i niektórych szczegółach serwisu.

Classroom to integracja wielu programów i aplikacji, dlatego, by sprawnie posługiwać się serwisem, warto poznać jego tajemnice samodzielnie lub skorzystać z oferty Lokalnego Ośrodka Metodycznego! Zapraszamy!

Maria Gilewska

doradca LOM

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2