Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Moje najciekawsze spotkanie z Polską online

Szanowni Państwo,

w ramach akcji „Polska w Twoim domu” / „Poland at your home” Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP organizuje konkurs pod hasłem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”, do udziału w którym  zapraszamy serdecznie najmłodszych przedstawicieli środowisk polskich zamieszkujących na terenie Grodzieńskiego Okręgu Konsularnego (Obwód Grodzieński).

Akcja ma na celu wspieranie domowej aktywności edukacyjnej online i zachęcanie Polonii i Polaków mieszkających za granicą do organizowania w jej ramach spotkań z Polską i polską kulturą na odległość. Chcielibyśmy udostępnić Państwu bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną, historyczną online oraz zachęcić –  szczególnie dzieci i młodzież ze środowisk polskich – do pogłębionego korzystania z tych materiałów (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – dostępny pod podanym poniżej linkiem). Uczestnicy konkursu mają do wykonania prace na dowolny temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Każda z kategorii podzielona zostanie na dwie grupy wiekowe – od ukończenia 7 lat do ukończenia 13 oraz od ukończenia 13 lat do ukończenia 18. Prace powinny prezentować wrażenia ze spotkań z językiem polskim, polskim filmem, literaturą, historią czy muzyką w odniesieniu do ww. oferty edukacyjno-kulturalnej.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2020 roku na adres grodno.kg.kultura@msz.gov.pl . Konsulat Generalny RP w Grodnie zweryfikuje nadesłane zgłoszenia pod kątem formalnym, a 6 wybranych, najlepszych prac (po jednej z 3 kategorii tematycznych w dwóch grupach wiekowych) przekazanych zostanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie. Zwracamy uwagę, że pełne zgłoszenie poza samą pracą, musi zawierać także formularz zgłoszenia oraz wymagane oświadczenia (Załączniki do Regulaminu Konkursu dostępne pod wskazanym linkiem).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, w którym znajdą Państwo szczegółowe wymagania dot. prac konkursowych oraz warunków zgłoszenia uczestnika. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online

Zapraszamy raz jeszcze – i życzymy sukcesów!!!

Z poważaniem

Konsulat Generalny RP w Grodnie

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2