Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

SREBRNY JUBILEUSZ KONKURSU HISTORYCZNEGO „DZIEJE POLSKI”

W sobotę, 25 kwietnia, tak jak i było zaplanowane, odbył się finał XXV konkursu historycznego „Dzieje Polski”.

Konkurs historyczny ” Dzieje Polski” jest konkursem odbywającym się na terenie Białorusi i skierowany do młodzieży w wieku licealnym. Ma zasięg ogólnokrajowy. Konkurs jest organizowany przez ZS” Polska Macierz Szkolna” i Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i władz UPH. Regulamin konkursu przewiduje trzy etapy: dwa pierwsze odbywają się w trybie zaocznym, natomiast finał, do którego kwalifikują się zwycięzcy II etapu, odbywa się w obecności jury konkursu.

Srebrny jubileusz konkursu odbył się w niezwykłych warunkach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy postanowili zorganizować eliminacje finałowe online. Dzięki pomocy technicznej ze strony naszego wieloletniego współorganizatora – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, jego niezawodnych informatyków i możliwościom telekomunikacyjnym naszych finalistów konkurs przebiegł prawie tradycyjnie.

Uczestników finału powitali wysocy goście: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, Dyrektor Instytutu Historii UPH prof. dr hab. Jarosław Cabaj, rzecznik prasowy UPH prof. dr hab. Adam Bobryk, a w imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej – wiceprezes Teresa Kryszyń.

Po zapoznaniu uczestników z zasadami, odbyła się część pisemna finału, podczas której uczestnicy musieli rozwiązać test i wysłać go na odpowiedni adres mailowy w określonym czasie. Za wysłanie odpowiedzi przed wyznaczonym czasem uczestnik mógł zdobyć dodatkowe punkty, natomiast wysłanie odpowiedzi po wyznaczonym czasie groziło utratą zdobytych punktów..

Po sprawdzeniu części pisemnej jurorzy wytypowali 6 osób do części ustnej. Część ustna składała się z trzech rund. Każdy uczestnik losował pytania i natychmiast odpowiadał.

Ostateczny werdykt jurorów:

I miejsce – Edward Rapiejko, Grodno,

Denis Szamigułow, Grodno

Jan Gawryluk, Wołkowysk

II miejsce – Maksym Buczyńśki , Lida

Władysław Sierhej, Sopockinie

III miejsce – Anastazja Doroszkiewicz, Dziatłowo.

Dyplomy i nagrody dla laureatów i uczestników eliminacji finałowych zostaną przesłane pocztą na ich adresy domowe.

W imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej serdecznie dziękuję uczestnikom, ich nauczycielom i rodzicom za pomoc i wsparcie młodzieży w przygotowaniu do konkursu oraz za pomoc w realizacji jego przebiegu w systemie online.

Słowa uznania i podziękowania składam na ręce JM Rektor UPH Tamary Zacharuk, informatykom i wszystkim pracownikom, którzy wsparli technicznie online finał konkursu.

Niski ukłon naszym wieloletnim członkom jury konkursu historycznego: prof. Jarosławowi Cabajowi i prof. Adamowi Bobrykowi za ich wieloletni trud i pomoc w organizacji konkursu. Byli z nami w ciągu tych dwudziestu pięciu lat i mamy nadzieję, że nadal będą nas wspierać i pomagać, umożliwiając młodym Polakom na Kresach poznanie historii narodu polskiego poprzez udział w konkursie.

Serdecznie dziękuję Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie Jarosławowi Książkowi za ufundowanie nagród dla laureatów i finalistów konkursu ‘Dzieje Polski”, za życzliwość i 25 lat współpracy przy organizacji konkursu.

Za dwadzieścia pięć lat istnienia w konkursie wzięło udział ponad 2000 osób młodzieży polskiego pochodzenia. Dziękuję serdecznie tym, z kim rozpoczynaliśmy pierwszy konkurs w 1996 roku i tym, którzy byli razem z nami w ciągu tego ćwierćwiecza.

Zachęcam naszą młodzież do wzięcia udziału w konkursie w następnych latach.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2