Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 16 kwietnia 2020

CIW

ROCZNIK GRODZIEŃSKI 2019. Część II

Kontynuujemy prezentację internetową artykułów najnowszego numeru Rocznika Grodzieńskiego. Dziś możecie zapoznać się z rozmową jaką przeprowadziłem z grodzieńską dziennikarką, fotografikiem
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP