Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Informacje nt. Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra

Konkurs adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.
Konkursy Patria Nostra są organizowane od kilku lat. W ramach aktualnej V edycji konkursu realizowane są obecnie 3 niezależne konkursy regionalne oraz konkurs światowy, w których łącznie bierze udział ok. 1.500 uczniów i nauczycieli z Polski i zagranicy. Gale Finałowe V edycji Konkursów Historycznych Patria Nostra odbędą się we wrześniu 2020 r. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie www.konkurs-patrianostra.pl .

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2