Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Finał XXVIII Olimpiady Literatury Języka Polskiego na Białorusi

Zmagania olimpijskie odbyły się w dniach  7-8 marca 2020 r. w gościnnych progach Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Do Centrum Edukacyjnego PMS przybyli zwycięzcy eliminacji regionalnych z różnych krańców Białorusi: Mohylewa, Witebska, Brześcia, Mińska, Grodna. Tradycyjnie eliminacje odbyły się pod opieką Komitetu Okręgowego OLJP, Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsulatu Generalnego RP w Grodnie i Polskiej Macierzy Szkolnej.

Uczniowie szkół społecznych i państwowych  w ciągu dwóch dni udowodniali swoje mistrzostwo w posługiwaniu się językiem polskim i znajomości literatury polskiej. Uczestnicy zmagań olimpijskich  musieli zgłębić tematy, dotyczące interpretacji wierszy, omówić cechy literatury staropolskiej lub zastanowić się nad potrzebą historii we współczesnym świecie. A jeszcze test gramatyczny,  a rozumienie tekstu słuchanego i czytanego…

Oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych  dokonało jury olimpiady w składzie:

Prof. Anna Kieżuń – przewodnicząca jury

dr Barbara Olech –  członek jury

mgr Anna Kietlińska-prezes Podlaskiego Oddziału SWP.

Przewodnicząca jury zaznaczyła bardzo znaczący wzrost poziomu prac pisemnych i wypowiedzi ustnych wszystkich uczestników eliminacji krajowych.  Niektóre odpowiedzi ustne były wręcz znakomite, a prace pisemne poprawne tematycznie i stylistycznie, dzięki czemu otrzymały najwyższą punktacje  z możliwych w poszczególnych zadaniach olimpijskich, co bardzo cieszy i daje nadzieję na zwycięstwo w międzynarodowym etapie OLJP.

A oto szczęśliwa siódemka, która będzie reprezentować  Białoruś na olimpiadzie w Warszawie:

I miejsce-Stanisław Popko, Grodno, Polska Szkoła

II miejsce-Denis Szamigułów,  Grodno, Liceum PMS

III miejsce- Mateusz Gołoworuszko, Mohylów, Szkoła Języka Polskiego „Polonez”,

Beata Możejko, Porzecze, Liceum PMS  i Daniel Lis, Grodno, Polska Szkoła.

IV miejsce- Gleb Pawlukiewicz, Grodno, Liceum PMS i Wiktoria Skorb, Grodno, Polska Szkoła.

Wiele dobrych słów  pod adresem zwycięzców i uczestników powiedziała Konsul RP w Grodnie Katarzyna Cholewińska,  zaznaczając, że już sam udział w olimpiadzie na etapie republikańskim jest zwycięstwem.

Gratulacje złożyli  również prezes PMS Stanisław Sienkiewicz, prezes Podlaskiego Oddziału SWP Anna Kietlińska i dr Barbara Olech.
Nasi goście wręczyli nagrody i dyplomy zwycięzcom i uczestnikom olimpiady, życząc im zdobycia honorowych tytułów  laureatów olimpiady w Warszawie.

 

Teresa Kryszyń

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2