Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Atest na posługiwanie się językiem polskim

Pozyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego staję coraz bardziej popularne a czasami wręcz konieczne. Certyfikat z języka polskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania polskiego obywatelstwa. Jest także atutem w rozwoju zawodowym dla obcokrajowców pracujących w Polsce. Jest niezbędny do podjęcia studiów w Polsce bez roku przygotowawczego, dzięki czemu nie wydłuża się okres studiów, a rodzice mogą zaoszczędzić na finansowaniu rocznego pobytu w Polsce swoich latorośli.
Żeby zdać egzamin przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, trzeba solidnie do niego się przygotować. W tym przygotowaniu do egzaminu bardzo ważną rolę odgrywa nauczyciel, który sam musi być biegły w wymaganiach na poszczególne poziomy znajomości: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Dlatego w dniu 6 marca nauczyciele języka polskiego spotkali się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej z Panią Grażyną Przechodzką, profesor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, doświadczoną przewodniczącą komisji poświadczania znajomości języka polskiego, autorką podręczników do nauki języka polskiego, wybitną znawczynią glottodydaktyki. Profesor przedstawiła zebranym nauczycielom opis wymagań, opowiedziała, jak wygląda struktura egzaminu na każdym poziomie i jak się ocenia prace pisemne oraz ustne wypowiedzi kandydatów na otrzymanie certyfikatów. Do egzaminu certyfikatowego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą za zgodą rodziców przystąpić osoby w wieku 14-17 lat. Co rocznie do egzaminu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego przystępuje około 12 000 osób na całym świecie. Każdego roku liczba chętnych wzrasta.
W kolejnych dniach nasi goście z Lublina spotkali się z Zarządem i członkami Polskiej Macierzy Szkolnej oraz zobaczyli atrakcje turystyczne miasta Grodna.

Teresa Kryszyń

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2