Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W PMS

„Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 mln ludzi w Polsce i poza jej granicami. Jak wykazują badania przeprowadzone pod koniec XX wieku, jest ona symbolem tożsamości narodowej: 92 proc. Polaków uważa, że tym, co spaja naród, jest właśnie język” – uważa dr Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego.

Polacy na Białorusi pamiętają i szanują swój język ojczysty, a dzieci i młodzież chętnie się uczą języka polskiego od swoich rodziców, dziadków a także w różnych ośrodkach edukacyjnych.

Zaprezentować piękno języka polskiego oraz znajomość gramatyki i stylistyki dzieci i młodzież mogły w dniu 23 lutego 2020 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej, gdzie z tej okazji przygotowano dla nich różne konkursy.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wzięły udział w konkursie recytatorskim, podczas którego opowiedziały swoje ulubione wiersze w języku polskim. Towarzyszyli im rodzice i dziadkowie. Wiersze o tematyce patriotycznej bardzo wzruszyły wszystkich obecnych na sali i wywołały ogromne wzruszenie u naszych gości. A było ich w tym dniu bardzo dużo:

– Anna Pustuł – Konsul RP w Grodnie

-Kazimierz Przeszowski –wiceprezes Centrum Życia i Rodziny

-Mirosława Petremant-Staniewska – specjalista ds. mediów społecznościowych Centrum Życia i Rodziny

– Krzysztof Kisiel -przewodniczący Rady Miejskiej w Pieniężnie

– Agnieszka Karwecka – radna Rady Miejskiej w Pieniężnie

– Dariusz Kaczmarczyk – radny Rady Miejskiej w Pieniężnie,

– Dorota Hołowania – Prezes Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina w Pieniężnie

– Jolanta Kosobudzka – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie

– Wanda Kuca – Rada d/s Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– Dyrektor Szkoły nr 20 im. generała Sikorskiego w Białymstoku Mariusz Sokołowski z Małżonką

– Zarząd PMS na czele z Prezesem Stanisławem Sienkiewiczem.

W trakcie przerw w recytacji dzieci, rodziców i gości bawiła Wiktoria Żegało.

Po wysłuchaniu prawie 40 utworów poetyckich, goście wręczyli uczestnikom piękne nagrody: zabawki, książki i biało-czerwone chorągiewki, które dzieci z wielką dumą poniosły do swoich domów.

Po imprezie dla najmłodszych przyszedł czas na zmagania z językiem polskim dzieci w wieku 12-14 lat. Każda trzyosobowa drużyna wylosowała numer, którym kodowała swoje odpowiedzi na poszczególne pytania, zawarte w Pol-quizie. Najlepsze wyniki osiągnęły dwie drużyny. Drużyna nr 9 w składzie: Karolina Zachar, Arina Greś, Karina Buszma oraz drużyna nr 13 w składzie: Alina Krysztapowicz, Ewa Kucko, Emilia Gradowska.

Młodzież w wieku 14-16 lat musiała rozwiązać bardzo poważny test gramatyczny. Wśród uczniów szkół polskich pierwsze miejsce zajął Arseni Radkiewicz, drugie-Karolina Zachar, trzecie natomiast podzieliły Edyta Saroka i Polina Kałacz. Czwarte miejsce przyznano Karinie Buszma.

Wśród uczniów ze szkół państwowych i społecznych najlepiej wypadli Dymitr Sieliło, Maksym Chalimonienko, Eugeniusz Łagodzki i Olga Karpuk.

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i upominki z rąk obecnych na sali gości. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom w imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej i wszystkich uczestników Dnia Języka Ojczystego.

Nasze podziękowania kierujemy również do Fundacji Rodziny Czarneckich, która ofiarowała naszym uczestnikom słodycze i książki.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom języka polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie: Oksanie Świtelskiej, Nadziei Błażewicz, Tatianie Biełockiej, Anastazji Poleszczuk, Marii Gilewskiej, Anetcie Buzuk i Julii Jasiukiewicz, które swój wolny czas poświęciły na sprawdzanie prac konkursowych naszej młodzieży.

Tak liczny udział dzieci i młodzieży w obchodach Dnia Języka Ojczystego jeszcze raz udowodnił, że młodzi Polacy na Białorusi język polski znają, kochają i szanują.

 

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2