Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejskiego Oddziału PMS w Mińsku

W dniu 21 grudnia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Mińskiego Oddziału miejskiego ZS Polska Macierz Szkolna, w trakcie którego dotychczasowemu Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium za okres kadencji grudzień 2017 – grudzień 2019 r.

Miński Oddział miejski PMS zrzesza 47 osób – w większości nauczycieli języka polskiego pracujących w różnych ośrodkach edukacyjnych w Mińsku i terenie.

Prezes Oddziału pani Maryna Repkina zaczytała sprawozdanie, w którym wymieniła wszystkie aspekty działalności za 2 minione lata – prowadzenie wszelkiego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, konkursów, festiwali, spotkań okolicznościowych, organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli, wyjazdów edukacyjno-poznawczych dla dzieci i młodzieży i innych przedsięwzięć. Również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji pani Leonarda Muchina.

Na kolejny okres kierowania Oddziałem miejskim PMS jednogłośnie została wybrana pani Marina Repkina. Członkowie Oddziału wysoko ocenili jej kompetencje kierownicze i organizatorskie, dziękowali za stworzenie komfortowego klimatu w Oddziale, za pomoc dydaktyczną, za organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli na Białorusi i w Polsce.

Po wyborach członkowie Oddziału pogratulowali Zarządowi uzyskanego absolutorium i życzyli owocnej pracy.

 

Olga Kutas

Sekretarz Zarządu

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2