Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Romans z literaturą polską czyli Nagroda Polonicum dla profesor Swietłany Musijenko

W dniu 3 grudnia 2019 roku wykładowcy i studenci Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie spotkali się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej z okazji przyznania profesor Swietłanie Musijenko zaszczytnej dla polonistów na całym świecie Nagrody Polonicum oraz prezentacji książki STUDIA POLONICA, wydanej z okazji jubileuszu Pani Profesor.

Nagroda Polonicum jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii. Celem nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. Uroczystość jej wręczenia odbywa się w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” uhonorowało naszą rodaczkę profesor Swietłanę Musijenko za popularyzację języka polskiego i kultury polskiej oraz za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego, wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Laureatka otrzymała statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom.

Koledzy i uczniowie Pani Profesor złożyli jej piękne życzenia, powiedzieli o niej dużo ciepłych słów jako naukowcu i kobiecie. Jak napisał w przedmowie do książki „Studia Polonica” Aleś Bielski, jest to kobieta warta poematu.

W imieniu polskiej społeczności na Białorusi przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej podziękowali Pani Profesor za założenie Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Grodzieńskim, za przygotowanie nauczycieli języka polskiego, za promocję polskiej kultury i literatury, za wieloletnią pomoc i wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PMS.

Życzymy Laureatce długich, zdrowych i pogodnych lat życia, nowych doktorantów, monografii naukowych, nowych konferencji, prostych dróg i życzliwości ludzi.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2