Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

3 maja dla uczczenia Święta Konstytucji w Centrum Dydaktycznym Polskiej Macierzy Szkolnej wybrzmiewały polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

Spotkanie odbyło się w ramach imprezy pod nazwą Grodzieńskie Śpiewanie Patriotyczne przygotowanej przez uczniów Liceum Społecznego PMS oraz chór Seniori Cantabili pod kierownictwem p. Aliny Bujko

Śpiewanie patriotyczne to przewrotna forma koncertu polegająca na tym, że to nie artyści, ale właśnie publiczność jest głównym wykonawcą.

Na tę okazję organizatorzy przygotowali dla zebranych śpiewniki z tekstem kolejno wykonywanych pieśni.

Publiczność, wspomagana przez młodych artystów – uczniów PMS – oraz chór Seniori Cantabili  zaśpiewała 13 pieśni pochodzących z różnych okresów polskiej historii. Zaśpiewane pieśni i piosenki „towarzyszyły Polakom w ważnych momentach historii, prowokowały do działania i mówiły za nas wtedy, gdy brakowało słów”

Najwięcej emocji i wzruszeń wzbudziły piosenki powstałe w czasie nam najbliższym – podczas walki Solidarności z władzami Polskiej Ludowej o demokrację.

Koncert poprowadzili uczniowie Liceum Karina Diemidzik i Denis Torcz prezentując krótką genezę każdego wykonywanego utworu.

Do wspólnego śpiewania włączyło kierownictwo PMS na czele z Prezesem p. Stanisławem Sienkiewiczem, słuchacze Uniwersytetu III Wieku razem z p. Rektor Barbarą Fustoczenką, rodzice uczniów oraz wszyscy zebrani.

Spotkanie przebiegło w miłej serdecznej atmosferze, jednocześnie przysporzyło wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

Nad realizacją projektu czuwał konsultant ORPEG –u Andrzej Piotrowicz.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2