Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW ZA GRANICĄ

Pod takim tytułem w dniach 27-28 kwietnia 2017 r w Centrum Konferencyjnym w Ciechocinku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, głównym organizatorem której była Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, a główną siłą napędowa – niestrudzona Prof. UMK dr hab. Maria Marta Urlińska.

Uczestników i gości konferencji powitał Dziekan WNP UMK Prof. dr hab. Piotr Petrykowski, zaznaczając ważność tematu dla Polonii i Polaków na całym świecie. Do udziału w konferencji zgłosiło się 80 referentów z wyższych uczelni Polski i zagranicznych oraz przedstawiciele polskich środowisk polonijnych i Polaków z Europy.

Specjalny panel dyskusyjny ”Głos Polaków i Polonii – oczekiwana a oferowana pomoc” pozwolił uczestnikom konferencji zapoznać się ze stanem edukacji młodego pokolenia Polaków na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, Szkocji, Francji, Rosji, Hiszpanii i wielu innych krajach oraz poznać problemy edukacyjne i oczekiwania młodego pokolenia Polaków. Podczas tego panelu wygłosiłam referat pt. ”Ścieżki edukacyjne Polaków na Białorusi”, szczególnie akcentując uwagę na obecnych problemach szkolnictwa polskiego na Białorusi, a mianowicie na planowanych zmianach w Kodeksie Edukacji Republiki Białorusi.

Natomiast podczas pracy w sekcjach tematycznych takich jak:

– Dylematy tożsamości pogranicza- integracja czy izolacja?

– Doświadczenia edukacyjne Polaków na emigracji

– Formalne, pozaformalne i nieformalne obszary działań edukacyjnych

– Co znaczy być Polakiem i równocześnie Obywatelem kraju zamieszkania?

– Uwarunkowania i specyfika funkcjonowania szkół polskich na obczyźnie

– Potencjał i siły środowisk polskich na obczyźnie –

naukowej analizie zostały poddane najważniejsze problemy edukacyjne, kulturowe, religijne i tożsamości narodowej młodzieży polskiego pochodzenia oraz omówione ścieżki edukacyjne dzieci i młodzieży w poszczególnych państwach.

Pokazano możliwości edukacyjne portali internetowych oraz Polskiej Szkoły Internetowej Języka Polskiego Libratus. Nie pominięto również wielkiej roli nauczyciela pracującego w polskiej szkole za granicą i system nadzoru pedagogicznego w tych szkołach.

Chociaż program konferencji był bardzo napięty, jednak miłym gestem ze strony organizatorów wobec przybyłych na konferencję Polaków i Polonii była organizacja wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz krótki spacer po Starówce toruńskiej, która została wpisana na listę zabytków UNESKO.

Podsumowując konferencję uczestnicy i organizatorzy zgodnie stwierdzili aktualność podejmowanych tematów i konieczność kontynuacji badań naukowych, poświęconych edukacji Polonii i Polaków za granicą w przyszłości.

 

Teresa Kryszyń

Wiceprezes PMS

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2