Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

100 LAT POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ ZIEMI MIŃSKIEJ

Z okazji 100-lecia założenia Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Mińskiej 18 kwietnia br. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku pan Konrad Pawlik spotkał się z przedstawicielami Mińskiego Oddziału tej organizacji – nauczycielami języka polskiego.

Spotkanie poświęcone było przypadającemu na 30 kwietnia br. setnemu jubileuszowi powstania Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Mińskiej – polskiej organizacji społecznej, która powstała w 1917 r. na fali liberalizacji w carskiej Rosji po Rewolucji Lutowej. W zebraniu założycielskim wzięło wówczas udział 400 osób zainteresowanych krzewieniem polskości i języka polskiego na tych ziemiach.

Działanie organizacji obejmowało Mińsk i całą ziemię mińską, a głównym zadaniem – podobnie jak obecnej Polskiej Macierzy Szkolnej – była edukacja w duchu polskości, wspieranie nauki języka polskiego, umacnianie polskiej kultury, tradycji oraz świadomości narodowej.

Podczas spotkania Ambasador Konrad Pawlik złożył na ręce Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego PMS pani Mariny Repkiny list gratulacyjny oraz przekazał nauczycielom z mińskich placówek dydaktyczno-oświatowych najnowsze, wydane przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku, podręczniki szkolne „Język polski dla każdego. Польский для всех”, którego autorkami są tłumaczki dr Halina Palianowa i mgr Irena Palianowa. Dodatkowo na potrzeby nauczycieli przekazano cykl publikacji, dotyczących historii Polski, otrzymanych dzięki wsparciu MSZ RP oraz IPN.

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2