Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie autorskie i prezentacja książki

27 kwietnia 2017 r. o 17:00 w siedzibie oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku odbyła  się prezentacja książki pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”, tom IX autorstwa prof. Stanisława Sławomira Nicieji.

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (cztery kadencje) i jego budowniczy jest jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich historyków, autorem około 30 książek i ponad tysiąca artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Jest wybitnym znawcą dziejów miejscowości dawnej Rzeczypospolitej. Jego najważniejsza książka „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” została dotychczas wydana czterokrotnie i osiągnęła nakład 300 tysięcy egzemplarzy.

Od pięciu lat prof. Stanisław Nicieja pracuje nad cyklem książek pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Dotychczas ukazało się 9 tomów. Prof. Stanisław Nicieja przedstawił tam historię miejscowości, które dziś należą do Ukrainy, m.in. Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, Kołomyi, Brzeżan, Borysławia, Łucka, Krzemieńca, Drohobycza itp.

Obecnie prof. Stanisław Nicieja pracuje nad X tomem, w którym będzie m.in. historia dawnych miejscowości Rzeczypospolitej, a obecnie należących do Białorusi, w tym m.in. historia Brześcia na Bugiem i Pińska – stolicy Polesia. W jego planach jest również historia Grodna, Wilna i Nowogródka.

Na spotkaniu autorskim w Pińsku prof. Stanisław Nicieja przedstawił dotychczasowe wyniki swoich badań dotyczących m.in. miast obecnie białoruskich, a zwłaszcza Pińska – miasta, w którym urodził się Ryszard Kapuściński.

Każdy z tomów „Kresowej Atlantydy” jest zilustrowany około 300 fotografiami i napisany z talentem: lekkim, finezyjnym językiem, wzbogacony anegdotami i frapującymi biografiami nie tylko Polaków, ale również Ukraińców, Żydów, Białorusinów żyjących niegdyś na Kresach Rzeczypospolitej.

Prezentacja odbyła  się w języku polskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu prof. Stanisławowi Nicieji  za przebycie do Pińska i przekazanie do księgozbioru biblioteki szkolnej książki pt. „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Helena Jaruticz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2