Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XXII KONKURS HISTORYCZNY ”DZIEJE POLSKI”

Konkurs Historyczny ”Dzieje Polski”, mimo tak długiego okresu istnienia, nadal cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży. Po raz kolejny potwierdzili to uczestnicy już XXII edycji konkursu. Na zawody finałowe przyjechali zwycięzcy dwóch pierwszych etapów konkursu, którzy wykazali się najlepsza znajomością historii Polski na etapie zaocznym.

Sprawdzić wiedzę historyczną finalistów przybyli profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Jarosław Cabaj i Rzecznik Prasowy UPH dr hab. Adam Bobryk.

Po przeprowadzeniu testu pisemnego oraz następnie egzaminu ustnego Komisja w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Cabaj

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Adam Bobryk

Członek komisji: Doc. dr Stanisław Sienkiewicz

wyłoniła laureatów:

Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce-Krystyna Sieliwonik, Brześć

II miejsce – Juliana Bardadyn, Lida

II miejsce – Karyna Dziemidzik, Grodno

II miejsce – Elżbieta Miniuk, Brześć

II miejsce – Edward Bukato, Lida

III miejsce – Polina Apanowicz, Grodno

III miejsce – Konstanty Bartaszewicz, Brzozówka

 

Wśród uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce – Julia Suprun, Mińsk

II miejsce – Paulina Makarewicz, Dziatłowo

III miejsce – Anastazja Woronowicz , Słonim

III miejsce – Aleksandra Gordziej, Baranowicze

III miejsce – Nadzieja Kapkowicz, Dziatłowo

IV miejsce – Maria Szawielska, Grodno

IV miejsce – Olga Żybko, Dziatłowo

V miejsce – Ilja Samsonik, Słonim

Tradycyjnie główna nagroda za I miejsce- to indeks na Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach oraz liczne bonusy, ufundowane poprzez Senat uczelni: zniżka 50 % za akademik, bezpłatne korzystanie z uczelnianej siłowni i innych rekreacji, opieka medyczna i wszelka pomoc podczas studiów.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody, ufundowane poprzez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Polską Macierz Szkolną oraz Senat Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu, dziękujemy szanownym jurorom za przygotowanie testów konkursowych i przeprowadzenie zawodów finałowych, a Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie Jarosławowi Książkowi za pomoc w organizacji konkursu.

Teresa Kryszyń

Wiceprezes ZS ”Polska Macierz Szkolna”

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2