Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

PRZY STOLE WIELKANOCNYM

Czas świąt Wielkanocy zawsze zbliża rodziny i ludzi naokoło, daje możliwość wspólnie spędzić czas, którego tak często w codziennym życiu nam brakuje. Wspólnota „Młoda Polonia” 23 kwietnia spotkała się w szerokim gronie przy przepięknie udekorowanym stole wielkanocnym. Nie zabrało na nim pisanek, kraszanek, słodyczy, zająców wielkanocnych. Życzenia dla młodzieży z okazji świąt złożyły Pani Barbara Fustoczenko – rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Pani Teresa Kryszyń – wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej.

Spotkanie rozpoczęło się od konkursu pisanek, do którego nasi członkowie przygotowali się bardzo starannie. Ciekawe motywy na pisankach i kolory zadziwiły nasze jury, które długo się naradzało, ale zwycięzcy zostali wybrani. Oczywiście spotkanie wielkanocne nie mogło się odbyć bez tradycyjnych gier i zabaw. Egzamin ze znajomości tradycji wielkanocnych wszyscy zdali na piątkę, bezbłędnie odpowiadając na pytania przygotowane przez Grażynę Śpiewak. Całemu spotkaniu towarzyszyła muzyka świąteczna w wykonaniu współczesnych muzyków polskich. Spotkanie stworzyło fantastyczną okazję dla ciekawych rozmów w gronie młodzieży polskiej oraz dało możliwość opowiedzieć o tradycjach w naszych domach rodzinnych.

Na nasze spotkanie świąteczne specjalną strefę do zdjęć uprzejmie przygotowało Studio Rozmarini w Grodnie, za co bardzo dziękujemy. Ciekawe dekoracje pozostaną na zdjęciach na pamiątkę u wszystkich obecnych.

Julia Juchnowicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2