Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

PAMIĘTAĆ SŁOWEM POETYCKIM…

Po raz pierwszy Konkurs Polskiej Poezji Religijnej zorganizowaliśmy w kwietniu 2015 roku, w pierwszą rocznic kanonizacji Św. Jana Pawła II. Jest to nasz hołd wielkiemu Polakowi, Papieżowi, Poecie i Człowiekowi. To Św. Jan Paweł II do dziś jest największym autorytetem moralnym dla Polaków na całym świecie, a szczególnie dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. To do nich Jan Paweł II kierował swoje słowa podczas spotkania w Gnieźnie w 1979 r, prosząc o wierność polskim ideałom i polskiemu dziedzictwu kulturowemu: ”Proszę was pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie go przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowujcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom”.

Konkurs daje uczestnikom niezwykłą możliwość poznania poezji religijnej jak naszych słynnych poetów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Franciszka Karpińskiego, Marii Konopnickiej tak i Janiny Snopek-Stefaniak, Reginy Sobik, Anny Bednarek i wielu innych. W tegorocznym konkursie najczęściej była recytowana poezja księdza Jana Twardowskiego, do twórczości któregoj sięgnęli uczestnicy w III i IV kategorii wiekowej. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia.

Wśród dzieci w wieku do lat 10:

I miejsce – Anna Misiuk i Aleksander Gajdukiewicz

II miejsce – Aryna Zaniewska

III miejsce – Olga Dzieszko i Felicja Możejko

wyróżnienie – Polina Gabińska

Wśród uczestników w wieku 11-14 lat:

I miejsce – Alina Krysztapowicz

II miejsce – Dmitry Sieliło

III miejsce – Mirosława Kołosza, Renata Gruszko i Anna Kisiel

Wyróżnienie – Julia Ciepcikowa, Ariadna Wołoch, Anastazja Puszkiewicz, Alina Łaniewska i Aryna Makidonowa.

W najstarszej grupie wiekowej mistrzynią została Jana Dzienisiewicz, natomiast II miejsce podzielili Weronika Snarska i Daniel Michałowicz, a trzecie miejsce- Beata Możejko i Daniel Michałowicz.

Wszyscy zwycięzcy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a uczestnicy- nagrody książkowe, ufundowane poprzez Polską Macierz Szkolną.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, instruktorom, jurorom, rodzicom i dziadkom za przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursie i zachęcamy do dalszego poznania polskiej poezji religijnej.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2