Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

WIOSENNE ŚWIĘTO POEZJI DLA DZIECI W MIŃSKU

Dnia 8 kwietnia b.r. w Mińsku odbył się przegląd recytatorski dla dzieci w wieku do 12 lat pt. „Polscy poeci dzieciom. Wiersze znane i lubiane”. Inicjatorem przedsięwzięcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym corocznie występuje Miński Oddział Miejski ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Celem przeglądu poetyckiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest popularyzacja polskiej poezji dziecięcej wśród dzieci, rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia, wspieranie uzdolnień uczniów, rozwijanie umiejętności dostrzegania poetyckich walorów słowa, integracja polskiego środowiska w Mińsku.

Tradycyjna wiosenna impreza poetycka tym razem zebrała blisko 100 uczestników. Wzięli w niej udział uczniowie szkół państwowych: gimnazjum nr 2, nauczyciel – Leonid Wołodźko, gimnazjum nr 4, nauczycielki – Natalia Wajniłowicz i Olga Paszkiewicz, SPK przy Ambasadzie RP w Mińsku, nauczycielki – Beata Aleksandrowicz i Helena Zujewska, szkoły średnie nr 19, nr1, nr136, nr 69, nauczycielki – Leonarda Muchina, Marina Repkina, Janina Nowikowa, Ałła Jakowczuk i Swietłana Zamotina. Szkółkę społeczną przy kościele pw. św. Szymona i św. Heleny reprezentowały dzieci z zespołu „ Śpiewające serduszka”, zajęcia z którymi prowadzą Ksenia Kościuk i Wiktoria Andryjewicz. Kierownik szkółki – Janina Chwalko, która wraz z Dmitrym Ustinowym prowadzi z dziećmi zajęcia z muzyki. Z gimnazjum w Dzierżyńsku ze swymi wychowankami przyjechała nauczycielka języka polskiego Bronisława Szczerbina.

Z wielką pasją i zamiłowaniem uczestnicy przeglądu recytowali wiersze polskich poetów dziecięcych, na wzorcach poetyckich których wyrosło niejedno pokolenie dzieci i młodzieży – Jana Brzechwy, Władysława Bełzy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Józefa Czechowicza, Danuty Wawiłów i in.

Niektóre dzieci przygotowały inscenizacje, rodzice zaś zadbali o stroje sceniczne dla swoich pociech. Ne zabrakło oklasków dla małych artystów, gdyż publiczność szczodrze wielkimi brawami obdarowywała każdego uczestnika. Wszyscy uczestnicy przeglądu poetyckiego otrzymali dyplomy, podarunki rzeczowe i słodycze.

W imieniu Zarządu Oddziału PMS w Mińsku składam najserdeczniejsze podziękowania dla nauczycieli i instruktorów, którzy co roku przygotowują dzieci do udziału w święcie poetyckim dla dzieci. Dziękuję rodzicom, którzy chętnie angażują się w organizację i pomoc w przygotowaniu imprezy. Oddzielne słowa wdzięczności kieruję na ręce pracowników Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego PMS Marina Repkina

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2