Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Wilno – miasto Ferdynanda Ruszczyca”

„Wilno – miasto Ferdynanda Ruszczyca”  – to temat projektu, który został zrealizowany w dniach 27 – 29 marca br. Uczniom z Wołożyna, poznającym mowę polską na zajęciach fakultatywnych, którzy są miłośnikami sztuki, wielbicielami dzieł Ferdynanda Ruszczyca szczególnie zależało na tym, by zwiedzić miasto Ruszczyca i te miejsca, które odwiedzał, z którymi był związany nasz słynny Rodak.

To stało możliwe, dzięki gościnności Gimnazium imienia F.Ruszczyca w Rudominie (Litwa), jego nauczycielom, rodzicom i uczniom. Zwiedziliśmy wszystkie wileńskie miejsca, związane z Ruszczycem: Ostrą Bramę, Bramę Bazylianów i miejsce Celi Konrada, Uniwersytet Wileński, katedrę, Zarzecze, Górę Krzyży, Bekieszową Górę, kościół śś. Piotra i Pawła i inne miejsca w Wilnie, które były bliskie malarzowi, dziekanowi Wydziału Sztuk Pięknych, wybitnemu działaczowi społecznemu Ferdynandowi Ruszczycowi.

Następnego dnia po prowadzonym przez ponad trzy godziny plenerze przez nauczycielkę plastyki, malarkę Renatę Utowkę, udaliśmy się do Taboryszek, gdzie mieści się bardzo ciekawe Muzeum Malarki Ludowej Anny Krepsztul, o niezmiernie trudnym, skomplikowanym, pracowitym jej życiu. Trzeciego dnia wyruszyliśmy w kierunku Miednik, by zwiedzić miejscowość, gdzie mieściła się dawniej letnia rezydencja książąt litewskich. Następnym obiektem zwiedzania był zamek w Trokach.

Na podsumowaniu projektu panowała nadzwyczajna serdeczność, która stała się świadectwem tego, że białoruska młodzież zaprzyjaźniła się ze swoimi rówieśnikami z Rudomina. Chór „Jaskółeczka” zaśpiewał piosenki, uczniowie czytali i recytowali wiersze o Ferdynandzie Ruszczycu, brzmiały słowa serdeczności, podziękowania, zadowolenia ze zwiedzania, poznawania się, ukazywania umiejętności wykazanych podczas pleneru malarskiego.

Uroczyste spotkanie podsumowujące przy herbatce zaszczycił swą obecnością Prezes Macierzy Szkolnej na Litwie Józef Kwiatkowski. Na spotkaniu wykazana wielka chęć współpracy, popularyzowania dzieła Ferdynanda Ruszczyca wsród młodzieży naszych regionów, krajów.

Wykazujemy serdeczne podziękowanie za przygotowanie i organizacje naszego pobytu w Rudominie Samorządu Rejonu Wileńskiego, Dyrekcyi Gimnazium, rodzicomi uczniom, jakie gościli nas w swoich rodzinach.

Ałła Makarewicz

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2