Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI W POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

Jak rozwijać twórczy potencjał dzieci na lekcjach języka polskiego? Jak pobudzać kreatywność? Jak ją wyzwolić? Jakim ma być środowisko szkolne? Jak stworzyć system edukacyjny, który pomagałby w rozwijaniu kreatywności naszych dzieci? Co zrobić, by lekcje języka polskiego były pomysłowe, bogate w treści i przyjemne dla uczniów?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami zastanawiali się nauczyciele języka polskiego podczas warsztatów, które odbyły się 26 marca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

W poszukiwani odpowiedzi koleżankom pomagała dr Danuta Myszko, która nie tylko omówiła teoretyczne podstawy problemów, ale i przedstawiła własny dorobek praktyczny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metodyk w nauczaniu języka polskiego dr Danuta Myszko zaprezentowała wyniki pracy swoich uczniów, które utwierdzają nas w przekonaniu, że pod mądrym kierownictwem nauczyciela i we współpracy z nim uczniowie mogą uwolnić swój potencjał twórczy i osiągnąć znakomite wyniki.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2