Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej

“POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYJŚĆ DO MNIE”

W 3. rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II

Organizator Konkursu: Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”

Cele Konkursu:

– zgłębienie poczucia tożsamości religijnej

– rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

– inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

– promowanie talentu dzieci i młodzieży

– pobudzanie aktywności twórczej

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, uczących się języka polskiego w domach, przedszkolach i szkołach na Białorusi.
 2. Uczestnicy konkursu prezentują w języku polskim utwory, pisane wierszem lub prozą, które można zaliczyć do liryki religijnej, poszukującej sensu istnienia oraz odpowiedzi na najbardziej istotne pytania życia religijnego.

3.Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria- dzieci w wieku 4- 7 lat

II kategoria-dzieci w wieku 8-10 lat

III kategoria- dzieci w wieku 11-14 lat

IV kategoria-młodzież w wieku 15-18 lat

4.Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór.

 1. Ogólny czas recytacji nie powinien przekraczać 4 min.
 2. Uczestników oceniać będzie Jury, powołane przez organizatora konkursu.
 3. Jury będzie oceniać:

– dobór i rozumienie tekstu

– kulturę słowa

– umiejętność prezentacji

– poprawność wymowy

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie pocztą na adres organizatora – 230025, Grodno, ul. Horodniczanska 40, „Polska Macierz Szkolna” z dopiskiem „Konkurs recytatorski” karty zgłoszenia do 10 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie można wysłać poczta elektroniczną na adres:teresa.pms@interia.pl .
 2. Dla zwycięzców i uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce Konkursu:

Konkurs odbędzie się 23 kwietnia 2017 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska, 40.

Początek Konkursu o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Polskiej Poezji Religijnej

1.Imię, nazwisko…………………………………………………………………………

 1. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………

3.Telefon………………………………………………

 1. Adres e-mail:……………………………………………..
 2. Kategoria, w której występuje uczestnik- ……………………………………….
 3. Autor i tytuł utworu:…………………………………………………………………………………………..
 4. Czas recytacji ………………………………………………………………….
 5. Imię, nazwisko instruktora…………………………………………………………………………………
 6. Telefon kontaktowy instruktora…………………………………………………………………………
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2