Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

KONKURS PLASTYCZNY „WESOŁEGO ALLELUJA!”

Cele konkursu:

– upowszechnianie tradycji wielkanocnych

– rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej aktywności dzieci

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży

– rozwijanie wrażliwości estetycznej uczestników konkursu

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach konkursowych:

 I-kartka świąteczna, format A5, technika dowolna

II-pisanka, technika dowolna

III- stroik wielkanocny, praca przestrzenna, technika dowolna

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną.

Do prac należy dołączyć metryczkę z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i telefonu.

Prace należy złożyć do Organizatorów konkursu: 230005, Grodno, ul. Horodniczańska 40, ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Termin składania prac upływa 10.04.2017

Kryteria oceny prac:

  • estetyka pracy
  • zgodność z tematem
  • pomysłowość i oryginalność wykonania

Rozstrzygnięcie konkursu i informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2