Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W MIŃSKU

W Mińsku w szkole średniej nr 1 w ramach Dnia Języka Ojczystego 21 lutego b.r. odbył się uroczysty koncert pt. „Święto Rodziny. Moi Dziadkowie”.

Tradycyjnie Dzień Dziadka i Babci jest obchodzony w Polsce 21 i 22 stycznia.Jest to czas, kiedy w sposób szczegolny dziękujemy swoim dziadkom.W przedszkolach i szkołach uczniowie wystawiają akademie świąteczne, wykonują laurki i różne upominki.

W obecnych czasach rodzice obciążeni pracą zawodową i obowiązkami dnia codziennego coraz mniej czasu poświęcają swoim dzieciom. W takiej sytuacji najczęściej pomagają dziadkowie. Przyprowadzają dzieci do szkoły, odbierają po zakończonych zajęciach, odrabiają z wnukami zadania domowe.

Żeby wprowadzić w życie szkolne tradycje obchodów świąt rodzinnych , przygotowałyśmy z dziećmi 2 W i 3 W klasy program artystyczny poświęcony naszym najbliższym osobom-rodzicom i dziadkom. Składał się on z dwóch bloków- polskiego i białoruskiego. Dzieciaki uczęszczające na zajęcia z języka polskiego przedstawiły inscenizację, śpiewały piosenki, recytowały wiersze, budowały na tablice dom, układając cegiełki, na których napisały, czym dla nich jest rodzina.Nie zabrakło nawet prawdziwego Króla- Dziadka. Wcielił się w jego postać dziadek jednej z uczennic, pan Walery Dziemczenko, który okazale wyglądał w szatach królewskich i koronie. Wzruszającym momentem było podziękowanie i ucałowanie ręki swojej babci przez Loszę Fiodorowa, gdyż zrobił on to z wielkim szacunkiem i artystyzmem.

Niektórzy dziadkowie przyjechali z Brześcia, Homla, Nowogródka i innych odległych miejscowości na zaproszenie swoich wnuków, żeby spędzić kilka godzin w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Ogromne wrażenie na dzieciach i gościach wywarła wystawa starych rzeczy pt.” Zapisane w pamięci”. Znalazły się na niej tkane ręczniki, pasy, torby, drewniane urządzenia do prasowania bielizny, stare stroje ludowe. Babcia Łucja z Bieriozy (obwód brzeski ) przywiozła poleski strój ludowy , który ma już około stu lat i został wykonany przez jej prababcię. Z wielką ciekawością słuchali uczniowie występu Dziadka-Króla, który opowiedział o czasach wojennych i latach i swojej młodości.

Dużo było emocji, wzruszeń i przeżyć wewnętrznych, które nie dawało się ukryć.

Pod koniec spotkania grzeczni wnukowie wręczyli dziadkom i rodzicom bukieciki kwiatów, laurki, namalowane portrety i listy z podziękowaniami.

Wychowawczyni 2 W klasy zadbała o przygotowanie części artystycznej w języku białorukim. Takim sposobem udało się nam w Dniu Języka Ojczystego połączyć obydwie spokrewnione mowy, zjednoczyć rodziny, aż całe trzy pokolenia w ciepłym i życzliwym gronie ludzi, którzy tak mocno są zaangażowani w zycie swoich dzieci i wnuków.

To święto jest swoistym dziękczynieniem dziadkom za ich poćwięcenie, dobre serca a przede wszystkim czas, którego dla swoich wnuków mają bardzo dużo. Ta uroczystość zintegrowała rodziny, dzieci, nauczycieli i wychowawców. Postaramy się, żeby zaowocowała ona dobrą tradycją podtrzymywania i kontynuowania takich świąt.

Nauczycielka języka polskiego w szkole średniej nr 1 w Mińsku

Marina Repkina

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2