Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W GRODNIE

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” zorganizowało w swoim Centrum Edukacyjnym w Grodnie już tradycyjny coroczny konkurs, sprawdzający znajomość języka polskiego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs odbył się 19 lutego 2017 roku. Do udziału w konkursie zgłosiło się prawie 100 osób. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie 5-7 klas

II kategoria – uczniowie 8-9 klas

Iii kategoria – uczniowie 10-11 klas.

Wszyscy uczestnicy musieli napisać dyktando, rozwiązać test leksykalno- gramatyczny z języka polskiego oraz napisać wypracowanie na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

Po zakończeniu część i pisemnej nadszedł czas na wyświetlenie filmów w języku polskim. Uczestnicy I kategorii obejrzeli filmy animowane na podstawie baśni polskich. Uczestnikom II kategorii zaprezentowany został film „Antek” na podstawie powieści Bolesława Prusa. Natomiast uczestnicy III kategorii mogli zapoznać się z testamentem Alfreda Nobla oraz polskimi noblistami.

Po sprawdzeniu prac jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:

I kategoria

I miejsce-Karolina Zachar

II miejsce- Anastazja Staszewska

Agnieszka Komincz

Stanisław Popko

III miejsce-Alina Krysztapowicz

Karolina Buszma

Angelika Siewertoka

II kategoria

Wśród uczniów szkół z polskim językiem wykładowym:

I miejsce – Edyta Soroka

II miejsce – Mirosława Szwied

III miejsce – Teresa Romańczuk

Arsienij Radkiewicz

Wiktoria Skorb

 

Wśród uczniów pobierających naukę języka polskiego fakultatywnie:

I miejsce – Elżbieta Kołosza

II miejsce – Karyna Sajko

III miejsce – Roman Aleszczyk,

Anastazja Juszkiewicz

IV miejsce – Marta Surmacz

III kategoria

I miejsce – Władysław Aleszczyk

II miejsce – Natalia Skomoroszko

Anastazja Barkowska

III miejsce – Karyna Gulecka

Wiktoria Kasianik

Milana Sitkiewicz

Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy Dnia Języka Ojczystego otrzymali nagrody rzeczowe, książkowe i upominki, ufundowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie oraz Brygadę Łódzką ONR.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy wszystkich Polaków, mieszkających na Białorusi nie tylko do uczenia się języka polskiego, ale do korzystania z niego w naszych relacjach codziennych.

 

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2