Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

JUBILEUSZOWA OLIMPIADA

Ucząca się na Białorusi młodzież już od wielu lat przystępuje do rywalizacji, pozwalającej sprawdzić jej znajomość języka polskiego i literatury. Również w tym roku w Grodnie miał miejsce centralny etap jubileuszowej XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zakwalifikowano do niego dwadzieścia osób, które zdobyły najwięcej punktów w zawodach okręgowych. Reprezentowały one Grodno, Mińsk, Mohylew i Wołkowysk. Ostatecznie w dniach 18-19 lutego, w budynku Polskiej Macierzy Szkolnej, walczyło o zwycięstwo dziewiętnastu uczestników.

Gościem honorowym olimpiady była Violetta Sobierańska, przedstawicielka Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie. Do udziału w jury zaproszono pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku: prof. Annę Kieżuń, dr Barbarę Olech i dr hab. Annę Janicką. Ze strony organizatorów nad przebiegiem konkursu czuwała wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej Teresa Kryszyń.

Pierwszego dnia młodzież pisała test z gramatyki, a po przerwie – wypracowanie, wymagające szerokiej wiedzy literackiej. Czternaście osób, które uzyskały największą ilość punktów, zostało dopuszczonych do etapu ustnego. Podczas rozmowy komisja konkursowa sprawdzała znajomość problematyki lektur, wybranych uprzednio przez uczniów z obowiązującej listy. Po zsumowaniu wyników uzyskanych z obu części olimpiady wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Mirosława Szwied (Szkoła Średnia nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie),

II miejsce – Julia Żuromska (Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej przy PMS w Grodnie),

III miejsce – Robert Tawrel (Szkoła Średnia nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie),

IV miejsce – Władysław Kreczak (Polska Szkoła w Wołkowysku),

V miejsce – Teresa Romańczuk (Szkoła Średnia nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie),

VI miejsce – Justyna Porzecka (Szkoła Średnia nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie),

VII miejsce – Jana Lasota (Szkoła nr 2 w Mohylewie);

Laureaci będą reprezentować Białoruś na etapie międzynarodowym, który odbędzie się wiosną w Polsce.

Jak ocenia swój udział w olimpiadzie Mirosława Szwied, która zajęła I miejsce?:

– Jestem zadowolona z udziału w olimpiadzie, chociaż było trudno. Nie spodziewałam się takiego rezultatu. Test gramatyczny wydawał mi się łatwy, o wiele więcej wysiłku wymagało napisanie rozprawki. Denerwowałam się podczas rozmowy z komisją, gdyż bałam się, że czegoś zapomnę. Na pewno, żeby wziąć udział w olimpiadzie, trzeba się dużo uczyć.

Podsumowania długich lat pracy w jury olimpiady dokonała prof. Anna Kieżuń:

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi odbywa się już od dwudziestu pięciu lat. Początki okazały się niełatwe. Młodzież była bardzo zmotywowana, ale duży problem stanowiło zdobycie niezbędnych książek. Dlatego uczestnicy słabo pisali, mieszali polskie i rosyjskie litery. Prace literackie wypadały źle. Dzisiaj wdać wyraźny postęp, ale nadal uczniowie lepiej radzą sobie z częścią ustną niż z wypracowaniem. Rozprawki stały się jednak obszerniejsze, autorzy wykazują się samodzielnością myślenia, celnymi wnioskami. Bardzo dobrze znają treść i problematykę wybranych lektur. Najwięcej punktów zdobywają ciągle w części gramatycznej. Nie można więc spocząć na laurach. Ojczysta literatura i polska gramatyka są trudnymi dziedzinami, wymagającymi aktywności poznawczej, ciągłych ćwiczeń. Jednak co roku pojawiają się chętni do uczestniczenia w olimpiadzie. Niektórzy cieszą się z sukcesów, inni przeżywają porażki, lecz zwykle motywują one dalszej pracy. Bardzo ważną rolę odgrywa miła atmosfera, w jakiej przebiega konkurs. Zawierane są nowe przyjaźnie, uczestnicy chętnie dzielą się z kolegami swoimi doświadczeniami. W imieniu jury życzę wszystkim udanego udziału w kolejnych olimpiadach w przyszłości.

Julia Żuromska z LS w Grodnie

pod kierunkiem Beaty Baraś

konsultantki ORPEG

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2