Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pierwszy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

W dniach 28-29 stycznia 2017 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyły się eliminacje regionalne XXV Olimpiady Literatury j Języka Polskiego na Białorusi – najbardziej ambitnego konkursu polonistycznego, który wymaga dużo wysiłku i czasu tak od uczestników jak i od nauczycieli, przygotowujących do OLiJP. Udział w tym elitarnym konkursie daje poczucie swoistej nobilitacji i radość ze zdobytych laurów i osiągnięć. Jak twierdzą uczestnicy OLiJP, już samo uczestnictwo w Olimpiadzie jest niesamowitym przeżyciem, nie mówiąc o zdobyciu nowych wiadomości w zakresie literatury polskiej i zgłębianiu tajemnic polskiej gramatyki.

Do udziału w tegorocznych eliminacjach okręgowych zgłosiło się 30 osób. Po sprawdzeniu testów pisemnych jury Olimpiady w składzie:

Prof. dr hab. Anna Kieżuń

dr Barbara Olech

mgr Anna Kietlińska

wytypowało do rozmowy kwalifikacyjnej 23 osoby. Maksymalną ilość punktów za rozmowę kwalifikacyjną zdobyła Mirosława Szwied z Polskiej Szkoły w Grodnie, co w połączeniu z dobrym wynikiem za napisaną rozprawkę i rozwiązanie testu gramatycznego zagwarantowało jej pierwsze miejsce w eliminacjach regionalnych. Czołówka zwycięzców wygląda następująco:

I miejsce – Mirosława Szwied, Grodno

II miejsce – Robert Tawrel, Grodno

III miejsce – Justyna Porzecka, Grodno

IV miejsce – Jana Prokopczyk, Grodno

V miejsce – Weronika Mielesz, Grodno

VI miejsce – Adrianna Kusielczuk, Grodno

VII miejsce – Julia Ryszkiel, Wołkowysk.

Zwycięzcy i uczestnicy eliminacji regionalnych otrzymali dyplomy i nagrody z rąk obecnych na olimpiadzie Konsul RP w Grodnie Pani Anny Pustuł i prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej pana Stanisława Sienkiewicza.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów podczas eliminacji krajowych.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2