Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ PMS

21.01. 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie odbyło się Spotkanie Świąteczne nowego składu wybranej na VI Zjeździe Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego ZS „PMS”.

22.01. 2017 roku na posiedzeniu Rady Programowej został omówiony i przyjęty plan pracy ZS „PMS” na 2017 rok. Szczegółowej analizie został poddany stan oświaty polskiej na Białorusi. Przyjęto program działania Oddziałów ZS „PMS” skierowany na rozwiązanie zaistniałych w oświacie problemów. Rada Programowa zaakceptowała wybór 2 Vice-Prezesów: Kryszyń Teresa (Grodno), Repkina Maryna (Mińsk).

Z okazji 75 Dnia Urodzin moc najlepszych życzeń otrzymała Pani Halina Teresani, która od 20 lat prowadzi działalność kulturową i oświatową wśród społeczności polskiej w Brzozówce.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2