Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

DZIECKO DWUJĘZYCZNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza Państwa na kolejne warsztaty do Warszawy. Tym razem głównym punktem szkolenia będą warsztaty praktyczne.
Program szkolenia:
• Diagnozowanie i plan terapii wad wymowy u dzieci dwujęzycznych.
• Dwujęzyczność a autyzm.
• Plan terapii dziecka dwujęzycznego z dysleksją.
• ORM a dwujęzyczność.
• Dziecko dwujęzyczne i z niedosłuchem.
Celem szkolenia
Jest nauczenie uczestników pracy z dzieckiem dwujęzycznym, które ma problemy językowe.
Uczestnicy szkolenia dostają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)
Wykładowca: Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda, terapeuta, trener i ekspert ODN SWP, autorka serwisu o dwujęzyczności i książeczek dla dzieci. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.
Koszt udziału w zajęciach to 250 zł dla nauczycieli i logopedów oraz 200 zł dla studentów. Uczestnicy szkolenia „Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie” z dnia 14.01.2016 roku otrzymują 10% zniżki.
W cenę wliczony jest poczęstunek i materiały szkoleniowe. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 15:30 w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.
Aby wziąć udział w warsztatach należy do 15 lutego 2017 roku dokonać wpłaty:
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100
Ostróda
13 1060 0076 0000 3310 0020 9035
(tytuł: Dziecko dwujęzyczne WARSZTATY)
i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty (studenci także skan lub zdjęcie WAŻNEJ legitymacji studenckiej) na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
UWAGA!
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona!

Zapraszamy! 🙂
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”
10-402 Olsztyn, u. Partyzantów 87tel. +48 89 521-36-20e-mail: odnswp@gmail.com
www.odnswp.pl

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2