Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

WEBINAR „LATERALIZACJA”

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu webinar „Lewo kontra Prawo, czyli lateralizacja”, w którym poruszona zostanie kwestia rodzajów lateralizacji i ich wpływu na uczenie się. Porozmawiamy o możliwościach zmiany lateralizacji (czy takie istnieją), o sposobach badania lateralizacji u dzieci oraz o stymulacjach ogólnorozwojowych dziecka z lateralizacją skrzyżowaną (mieszaną).

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli w żłobkach i przedszkolach, dla rodziców małych dzieci oraz dla terapeutów. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – trener ODN SWP, logopeda.

Osoby, które wezmą udział w webinarze dostaną skrypt zajęć w pliku oraz certyfikat.

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz na stronie https://goo.gl/forms/KWeFGKpHMQjQuFgJ2 oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  1. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com W temacie przelewu prosimy o wpisanie „LATERALIZACJA”

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin  spotkania.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów. Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  1. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL13 1060 0076 0000 3310 0020 9035,

Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22.01.2017

Informacje  zwrotne będziemy wysyłać tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy.

http://odnswp.pl/webinar-lateralizacja/

Zapraszamy 🙂

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”

10-402 Olsztyn, u. Partyzantów 87tel. +48 89 521-36-20e-mail: odnswp@gmail.com

www.odnswp.pl

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2