Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szkółka Parafialna przy Parafii Najświętszego Odkupiciela

Szkółka Parafialna przy Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce powstała 5 lat temu. Półkolonie, pod nazwą „Biała Szkoła”, przy parafii zostały zorganizowane przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie w dniach 28.12.2009 – 09.01.2010 r. Celem półkolonii była nauka języka polskiego, polskich piosenek, gier, zabaw oraz zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami. Na zakończenie wszyscy pojechali na wycieczkę do Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku.

Po tym krótkim kursie młodzi parafianie zechcieli kontynuować naukę języka polskiego. Tak powstała Szkółka Parafialna. Na przestrzeni 5 lat realizujemy niezmiennie założycielskie cele: organizowanie lekcji dla parafian celem doskonalenia znajomości języka polskiego, zapoznanie uczniów z polską kulturą i tradycjami, sprzyjanie nawiązywaniu więzi między ludźmi. Chcemy pochwalić się, że co roku do szkółki przy kościele uczęszcza około 100 osób dorosłych (w tym i osoby niepełnosprawne) i około 40 dzieci z rodzin polskich jak i narodowościowo mieszanych. Lekcje prowadzone są 1 raz w tygodniu na różnych poziomach. Udało się nam też we wrześniu 2014 r. przy parafii założyć Klub Absolwentów Szkółki Parafialnej, gdzie pragniemy stworzyć ludziom dodatkowe możliwości duchowego i kulturalnego rozwoju. Spotkania i warsztaty w klubie odbywają się co miesiąc. A oto wiersze naszych parafian:

Kościół Dziewiatówski- niemały
Do modlitwy doskonały
Parafian do szkółki tu się zbiera,
Nauka polskiego do każdego dociera.
Każdy przybyć tu chce,
Przecież każdy może
Bóg tu mieszka i panuje
A Pan Jezus każdego wiernego pilnuje.

Natalia Romaniec

Szkółka Parafialna super jest
Tam ciekawie zawsze jest
Spotkasz tutaj ludzi wielu,
Którzy pomogą Ci dopiąć celu.
Język polski, historia i przyroda
Na nie czasu nam nie szkoda,
Bo zrozumiec łatwo je,
Gdy pani Helena uczy cię.

Walery Gridziuszko

Parafia Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce wyraża wdzięczność Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie za wspaniały projekt i dofinansowanie naszej Szkółki Parafialnej. Życzymy Wszystkim Państwu dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa na kolejne lata pracy.

Proboszcz Parafii Najświętszego Odkupiciela o. Dymitr Łabkow CSsR
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2