Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Posiedzenie Rady Programowej ZS „PMS

Na porządku dziennym był plan pracy organizacji na nowy 2015 rok. Po złożeniu sprawozdania o wykonaniu planu pracy za 2014 rok. Prezes ZS „PMS” doc. dr Stanisław Sienkiewicz przedstawił projekt planu pracy na 2015 rok. Po konsultacyjnym omówieniu niektórych punktów plan został przyjęty (jednogłośnie).

Autor: Barbara Fustoczenko
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2