Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień języka ojczystego!

[heading] Regulamin konkursu: [/heading]

Część pierwsza, pisemna: dyktando słownikowe, obejmujące reguły ortograficzne (20 słów) – piszą wszyscy uczestnicy.

Część druga, krasomówcza: wygłoszenie 3-minutowej wypowiedzi na temat: „Dlaczego uczę się języka polskiego…”- jedna osoba od drużyny.

Część trzecia, teatralna: Skecz, inscenizacja polskiej piosenki lub wiersza – uczestniczy drużyna w pełnym składzie.

Do udziału zapraszamy trzyosobowe drużyny szkolne, koleżeńskie , klasowe, międzyszkolne.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia drużyn do udziału w konkursie czekamy do 14.02.2015r pod adresem:

Grodno, ul. Horodniczańska 40, pokój 201, tel. 773400, e-mail:teresa.pms@interia.pl

Konkurs odbędzie się 22.02.2014 r. o godz. 11.00
w sali nr 104, Centrum Edukacyjne PMS
Ul. Horodniczańska 40
Grodno

Autor Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2