Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zabawy ze Św. Mikołajem

Ci , którzy w pierwszym półroczu szkolnego roku wzorowo uczęszczali na zajęcia z języka polskiego i wykazali się starannością oraz postępami w nauce, zostali zaproszeni do Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na spotkanie ze Św. Mikołajem. Dzieci w towarzystwie rodziców i dziadków licznie przybyły, by zaprezentować ukochanemu Świętemu swoje zdolności artystyczne i umiejętność komunikowania się w języku polskim. Kolędy, wiersze, zagadki i tańce wprawiły wszystkich obecnych w dobry nastrój.

Na koniec spotkania Św. Mikołaj obdarował dzieci słodkimi prezentami i złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim obecnym na sali.

Autor Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2