Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jubileusz Pana Ludwika Kamińskiego

Szanowny i Drogi nasz Ziomku!

Z okazji jubileuszu 90 urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, długich i spokojnych lat życia, wielkiej radości z życia codziennego.

Dziękujemy Panu za wielkie serce i ofiarność, z którą przez wiele lat wspierał Pan nas w naszej pracy nad odrodzeniem polskości i zachowaniu tożsamości narodowej w swoim i naszym rodzinnym mieście.

Życzymy nowych pomysłów i ich realizacji ku naszemu wspólnemu dobru .

[heading] Słonimski Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, Klub Kobiet “Słonimianka” [/heading]

http://tygodnikecho.pl/reportaz/5962-tychy-pszczyna-pamietam-strach

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2