Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wołożyn

Koniec grudnia dla członków Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Wołożynie jest okresem bardzo pracowitym i wzruszającym. W szkołach odbywają się spotkania opłatkowe, dzieci i nauczyciele są zaangażowani w organizację jasełek i zespołów kolędniczych, które w okresie świątecznym zawitają do mieszkań z kolędami i świątecznymi życzeniami. W końcu grudnia zawsze odbywa się i zebranie sprawozdawczo-wyborcze w oddziale. W dniu 21.12.14 członkowie oddziału podsumowali swoją działalność za ubiegłe dwa lata.  Prezes oddziału Pani Ala Makarewicz w swoim sprawozdaniu podkreśliła, że najważniejszym celem oddziału jest rozwój szkolnictwa polskiego w rejonie. W bieżącym roku szkolnym w rejonie 222 uczniów pobiera naukę języka polskiego, działają dziecięce zespoły śpiewacze „Promyki” i „Wiśniewieckie skowroneczki”, w szkołach są obchodzone tradycyjne dla Polaków święta i uroczystości.

Wołożyn

Nauczyciele języka polskiego mają możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe na warsztatach i konferencjach metodycznych w Polsce i na Białorusi, ucząc się u najlepszych metodyków.

W rejonie pod kierownictwem pani Ireny Wańkowicz pracuje seminarium dla nauczycieli języka polskiego, gdzie nauczyciele maja możliwość na bieżąco omówić swoje problemy, wymienić się doświadczeniami z koleżankami i zobaczyć wyniki pracy kolegów.

W celu zwiększenia motywacji do nauki języka polskiego członkowie oddziału organizują dla dzieci wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze po Białorusi, konkursy recytatorskie, festiwale polskiej kultury, plenery malarskie.

Oczkiem w głowie dla członków oddziału jest utworzenie muzeum ich wielkiego ziomka Ferdynanda Ruszczyca. Pierwsze kroki są już poczynione: jest pomieszczenie, częściowo zakupione meble, są zbierane materiały archiwalne i pamiątki do powstającego muzeum.

Członkowie oddziału udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału. W wyborach tajnych wybrano nowy trzyosobowy zarząd, na czele którego po raz kolejny stanęła pani Ala Makarewicz.

Życzymy Pani Prezes i wszystkim członkom oddziału realizacji ich wspólnych celów i zamierzeń.

W tymże dniu w bardzo miły i uroczysty sposób uczczono jubileusz założycielki oddziału w rejonie wołożyńskim pani Emmy Borodako.

List gratulacyjny i dyplom uznania Szanownej Jubilatce w imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej wręczyła wiceprezes Zarządu Teresa Kryszyń.

List gratulacyjny i dyplom uznania Szanownej Jubilatce w imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej wręczyła wiceprezes Zarządu Teresa Kryszyń.

Dyplom uznania od Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Pana Leszka Szerepki wręczyła Prezes Oddziału w Wołożynie Pani Ałła Makarewicz. Były koleżeńskie kwiaty, upominki i tradycyjne „Sto lat”.

Szanowna Pani Emma Borodako

W związku z pięknym jubileuszem Zjednoczenie Społeczne „ Polska Macierz Szkolna” serdecznie dziękuje Szanownej Pani za lata owocnej współpracy, życzliwość, serdeczność, troskę o rozwój szkolnictwa w rejonie wołożyńskim i stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju uczących się w szkołach rejonu dzieci i młodzieży.

Dzięki zaangażowaniu Pani dzieci mają możliwość nie tylko uczyć język polski, ale poprzez piosenkę, taniec, wiersz poznawać kulturę swoich przodków.

Przez wiele lat była Pani niezastąpioną propagatorką polskiego języka, kultury i sztuki polskiej, pomagała koleżankom w organizacji nauczania języka polskiego w swoich szkołach i nadal pozostaje Pani swoistą strażniczką polskości w swoim otoczeniu.

Życzymy Pani zdrowia, długich i pogodnych lat życia oraz wszelkich radości, które człowiekowi daje możliwość samodzielnego planowania własnego dnia.

W imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej

Prezes doc. dr Stanisław Sienkiewicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2