Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Po wiedzę trzeba sięgnąć

Mówiąc o pracy naszych nauczycieli, pamiętamy zawsze o tym, że, jak powiedział John C. Dana, nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie .

Cieszy to, że nauczyciele języka polskiego traktują samodoskonalenie nie jak skazanie, lecz jak rzecz naturalną w ich zawodzie i starają się skorzystać z każdej ku temu okazji.

Właśnie listopad bieżącego roku był bogaty w takie okazje i możliwości, z czego skorzystali nauczyciele z całej Białorusi.

Po wiedzę trzeba sięgnąć

W dniach 22-26 listopada 2014r. pod fachowym kierownictwem pani Urszuli Dobesz, wicedyrektor szkoły we Wrocławiu i pani dr Karoliny Jędrych z Uniwersytetu Śląskiego swój warsztat pracy doskonalili nauczyciele z Mińska, Borysowa, Witebska, Dzierżyńska, rejonu wołożyńskiego i brasławskiego.

Po wiedzę trzeba sięgnąć

Natomiast 26-osobowa grupa nauczycieli udała się w daleką podróż do Ostródy, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska”, żeby pod kierownictwem pani Natalii Yaumen i Elżbiety Kaczmarskiej z Uniwersytetu Warszawskiego poznać nowoczesne metody w nauczaniu języka polskiego.

W imieniu uczestników szkoleń serdecznie dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do organizacji warsztatów.

Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2