Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Sztuka interpretacji liryki

Interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań szkolnych i maturalnych, bowiem wymaga wielu umiejętności i znajomości liryki.

2--Warsztaty-20141108_0872

Do interpretacji wiersza można przystąpić dopiero po dokonaniu jego analizy, chociaż nie należy je sztucznie oddzielać. Do właściwej interpretacji wiersza przydadzą się biografia autora, jego przynależność do określonej grupy poetyckiej, ustalenie tematu i sensu utworu, kontekstów filozoficznych i historycznych oraz przesłań, jakie niesie wiersz.

Jakie znaczenie mają tytuł i motto, kto jest podmiotem lirycznym w wierszu, jaki sposób obrazowania wybrał poeta, ustalenie tematu i sensu utworu, hipotezy interpretacyjnej- na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy warsztatów „Sztuka interpretacji liryki w kontekście kulturowym – teoria i praktyka”. Warsztaty odbyły się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

3--Warsztaty-20141108_0874

Pod fachowym kierownictwem dr Barbary Olech i dr Anny Janickiej dokonano analizy i interpretacji nie tylko utworów znanych poetów, ale i mało znanego poety Władysława Sebyły, obrońcy Ojczyzny, zamordowanego w Charkowie w roku 1940. Jego twórczość charakteryzowała się przedstawieniem pesymistycznej wizji otaczającego świata, obecnością elementów religijnych, symbolicznych i katastroficznych.

Jak stwierdzili uczestnicy spotkania, temat warsztatów bardzo pomoże w nauczaniu polskiej literatury w szkole, a szczególnie w przygotowaniu młodzieży do olimpiady polonistycznej.

Teresa Kryszyń
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2