Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Kolejny listopad do okna zapukał, a wraz z nim pojawiły się wspomnienia o dramatycznych oraz doniosłych dla Polski wydarzeniach. Z tęsknoty za Tą, co nie zginęła, wiele pokoleń Polaków podejmowało walkę o odzyskanie utraconej niepodległości. Za niepodległość, jedność i wolność Polski oddali życie najlepsi jej synowie.

Pamięć o nich uczczono w siedzibie PMS w Grodnie w dniu 12 listopada b.r. W uroczystości zorganizowanej z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyli: konsul RP Zbigniew Pruchniak, prezes PMS Stanisław Sienkiewicz, Teresa Kryszyń, dyrektor LS Antoni Pacenko, rektor UTW Barbara Fustoczenko, a także nauczyciele i uczniowie LS PMS.

Montaż słowno – muzyczny przygotowali konsultanci z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (mgr Maria Broszko, mgr Wojciech Mulik, mgr Alicja Jach) wraz z młodzieżą z klas: 9f (Karolina Zankowska), 10h (Julia Waszkielewicz, Bożena Rasilewicz, Aleksander Sawko, Maksym Pietruszkiewicz, Aneta Bojsza, Jana Kulieńko) oraz 11h (Elwira Czepkauskajte, Jana Masłakowa), 11e (Bożena Możejko), 10i (Angelika Leniec, Justyna Nachwat). Recytowane przez uczniów wiersze mówiły o walce i poświęceniu Polaków w trudnych czasach zaborów, a nade wszystko wyrażały ogromną radość z odzyskania niepodległości.

Uroczystość uświetnił występ chóru UTW „Seniori Cantabili”, który pod kierunkiem pani Aliny Bujko zaśpiewał najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Dostarczył on widzom wielu wrażeń i wzruszeń, wywołanych wypływającym z serc wykonawców poczuciem dumy z przynależności do narodu polskiego.

Alicja Jach
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2