Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Akademia z okazji 96. rocznicy Niepodległości

Sala PMS ledwie mieściła chętnych  –  Kierownictwo ZS ”PMS”, nauczycieli i uczniów Liceum PMS im. Elizy Orzeszkowej oraz studentów naszego UTW. Honorowym  gościem był  Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Pan Zbigniew Próchniak .

Uczniowie  11-f  klasy Liceum (nauczycielka pani Maria Broszko)  przedstawili program historycznie ze sobą  powiązanych wydarzeń aż do dnia 11 listopada 1918 roku. Ubogacającym artystycznie były recytowane przez uczniów wiersze i proza dotycząca tamtych wydarzeń oraz oprawa muzyczna.

Małym akcentem w tej uroczystości był udział chóru UTW „Seniori Cantabili”, który na rozpoczęcie wykonał „Marsz Pierwszej Brygady” wprowadzając w uroczystą narodowo  patriotyczną  atmosferę tego spotkania młodego i starszego pokolenia Polaków Grodna.

Byliśmy zachwyceni jak piękną polszczyzną recytatorów tak i tym, że potrafili bez użycia tekstów wszystko wypowiedzieć z pamięci.

Na zakończenie razem z chórem wszyscy odśpiewali „Rotę”.

Barbara Fustoczenko
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2