Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uroczysta akademia

W piątek 10.X.2014 r. w Polskiej Macierzy Szkolnej odbyła się uroczysta akademia z okazji 70 –tej rocznicy Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział prezes PMS Pan Stanisław Sienkiewicz, wiceprezes Pani Teresa Kryszyń, rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Barbara Fustuczenko oraz młodzież klas 10 –tych i 11- tych Liceum Społecznego przy PMS wraz z nauczycielami. W programie zawarto historię powstania, wiersze i piosenki powstańcze, a całość była ilustrowana na tablicy interaktywnej kronikami filmowymi z okresu powstania oraz fotografiami zburzonej Warszawy. Akademię przygotowała młodzież klas 11 –tych pod kierunkiem konsultantów z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą mgr Marii Broszko i mgr Wojciecha Mulika.

autor: WM
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2