Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

‘’KRESY 2014’’ Etap szkolny

Konkurs zrealizowano w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej 19 października 2014 roku. Repertuar uczestników obejmował 2 utwory w całości lub fragmentach dowolnych pisarzy polskich.

Kresy-Liceum

 

Jury dokonało oceny prezentacji konkursowych 21 uczniów z Liceum PMS w wieku do 12 lat. Jest to pierwsza z trzech kategorii wiekowych.

Kresy-Liceum

Uwzględniając dobór repertuaru, interpretację utworów, technikę i wyrazistość mowy, biorąc pod uwagę wartości artystyczne utworów, możliwości wykonawcze recytatorów jury podjęło decyzję o przyznaniu

9 nagród głównych.

III miejsce zdobyli:

Ariadna Wołoch

Arseni Mironowski

Angielina Mozolewska

Tatiana Sazon

II miejsce zdobyli:

Daniel Jusiewicz

Agnieszka Żywotkiewicz

Dmitry Dobryniewski.

I miejsce zdobyły:

Daria Zielbierg

Anastazja Staszewska.

Laureaci miejsca pierwszego kwalifikują się do eliminacji stopnia centralnego, który odbędzie się 9 listopada 2014 roku w Centrum Edukacyjnym PMS w Grodnie o godzinie 10.00.Zapraszamy!

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2