Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

POLKA International Wrocław – zaprasza

POLKA International Wrocław – realizuje od roku 2011 projekt edukacyjno- promocyjny p.n. „Mobilna Akademia Kultury i Języka Polskiego”. Akademia, jako forma promocji wybitnych twórców polskiej kultury i edukacji kulturalnej, rozwija kreatywność, podnosi kompetencje językowe w środowiskach kobiecych oraz inicjuje i pobudza różnorodną działalność kulturalną Polek. Jedną z form urzeczywistniania programu Akademii jest organizacja konkursu „Mistrzyni Sztuki Słowa – Ponad Granicami”. Pierwsza edycja Konkursu pod hasłem „Ewa – wczoraj, dziś i jutro” odbyła się we Wrocławiu, dniach 29.11 – 1.12.2012. O tym wydarzeniu piszemy na naszej stronie internetowej.

Druga edycja międzynarodowego Konkursu odbędzie się również we Wrocławiu, w dniach 27 – 30 listopada 2014 roku.

W swej treści Konkurs nawiązuje do obchodzonego Roku Juliana Tuwima, jest poświęcony przypomnieniu bogatego dorobku Juliana Tuwima oraz będzie okazją do wykorzystania tej twórczości, jako inspiracji do własnych, literackich poszukiwań.

Liczymy na zainteresowanie się tym wydarzeniem kulturalnym i gorąco zapraszamy Panie z organizacji polonijnych i z polskich organizacji pozarządowych do udziału.

Termin zgłoszenia udziału w Konkursie upływa 31.10.2014 (włącznie). Regulamin i Karta Zgłoszenia do pobrania na: www.polka-alliance.com

Aktualności o Konkursie na www.polkainternational.wroclaw.pl

Komitet Organizacyjny Konkursu
Polka International Wrocław, Polska
Oddział Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2