Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Od roku 1989 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji. Poza Polską w I etapie bierze udział ok. 300-400 osób. Najlepsi otrzymują stypendium Rządu RP na studiowanie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a po studiach polonistycznych wracają do rodzinnych krajów.
Regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego poza Polską:
[button url=”http://www.olijp.pl/?q=node/12″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] Pobierz regulamin [/button]

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2