Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

W rytmie muzyki

W rytmie muzykiJuż na samym początku uczestniczki zostały  podzielone na dwie grupy szkoleniowe. Równolegle odbywały się dwa warsztaty. Pierwszy z nich poprowadziła Renata Zbierajewska, metodyk z Białegostoku. Zaproponowała ona nauczycielkom program autorski „Muzyka jest wszędzie” w oparciu o historię bajkową „Na starym zamku”. Wszystkie propozycje zostały wcześniej sprawdzone i wykorzystane na zajęciach z dziećmi w przedszkolu i szkole.  Były to: różnorodne zabawy muzyczno-taneczne, piosenki z inscenizacjami, instrumentacje i improwizacje ruchowe. Elementem łączącym wszystkie propozycje był tekst opowiadający o trzech smokach i tajemniczym zamku.  Podczas zajęć Renata Zbierajewska pokazała nauczycielkom, jak wykorzystywać taniec w pracy dziećmi. Były to zajęcia z aktywnego słuchania muzyki, ruchu i śpiewu.

W rytmie muzykiDrugi warsztat pt. „To i owo z muzycznego podwórka” poprowadziła Agnieszka Sienkiewicz, również z Białegostoku.  Były to zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenek, rytmiczek, instrumentów i prostych rekwizytów.  Podczas zajęć pokazywała ona, że zabawa z muzyką to wspaniały sposób na zdobycie zainteresowania dzieci. Nie wymaga specjalnych rekwizytów, można bawić się wszystkim, co jest pod ręką. Zebrani nauczyciele pracując w grupach mieli do wykonania ciekawe zadania, a do ich realizacji wykorzystali przygotowane miski, patyczki, wstążki, chustę i in. Do zajęć wykorzystano muzykę klasyczną. Było to fragmenty  utworów Czajkowskiego, Rachmaninowa, Schumanna i  C. Saint-Saens.

Oba warsztaty były powtórzone, po przerwie obiadowej nastąpiła zamiana uczestniczek. Takie alternatywne metody pracy z przedszkolakami rozwijają wyobraźnię i wyzwalają u najmłodszych artystyczne pasje. Przekonały sie o tym same uczestniczki, bowiem wykonane podczas szkolenia przez nich samych różne propozycje metodyczne stały się dodatkowo źródłem wesołej zabawy.

W rytmie muzykiZabawy muzyczne są świetną zabawą zarówno dla starszych jak i młodszych.

Zabawy i ćwiczenia zaprezentowane przez metodyków z Białegostoku mogą być wykorzystywane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w codziennych zajęciach wychowawczo- dydaktycznych, pozwalają szczerze i nieskrępowanie bawić się przy muzyce, z łatwością śpiewać z dziećmi po polsku i tańczyć.

Uczestniczki warsztatów wrócą do swoich podopiecznych z pełnym bagażem nowych tekstów piosenek, układów tanecznych, nowych sposobów rozwijania talentów dzieci.

Szkolenia nauczycieli odbyły sie dzięki współpracy Polskiej Macierzy Szkolnej i Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2