Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Szkoła wakacyjna dla nauczycieli

Szkoła wakacyjna dla nauczycieli W dniach 03.08.14 – 13.08.14 Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” zorganizowała kolejną edycję wakacyjnej Szkoły „Kanon Wychowania Nauczycieli”.  Szkoła cieszy się uznaniem wśród nauczycieli od lat, bowiem dzięki uczestnictwu w szkole nie tylko kształcą swój warsztat nauczycielski, ale również mają możliwość zwiedzać historyczne zabytki polskie na Białorusi jak i poza granicami kraju.

Tegoroczna edycja szkoły nosiła szczególny charakter. Jej inauguracja odbyła się w świetle jubileuszu 350-lecia obecności w katedrze grodzieńskiej cudownego obrazu Matki Bożej Kongregackiej, patronki Polskiej Macierzy Szkolnej oraz całej społeczności studenckiej w Grodnie. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 3 sierpnia przy kościele Pobrygidzkim w Grodnie. Tu zostało odprawione nabożeństwo i odtworzono sprzed 350 lat uroczystą procesję intronizacji obrazu MB Kongregackiej.  Wszystko odbyło się zgodnie z opisaną przez autora Summariuszu Cudów i Łask Najświętszej Marii Studenckiej procesją wniesienia obrazu do kościoła Grodzieńskiego Kolegium Jezuickiego: w czterech rogach wozu, na który przeniesiono obraz Matki Bożej z namiotu stali młodzieńcy w białych szatach aniołów. Między postaciami aniołów na wozie triumfalnym […] umieszczono obraz. W procesji wziął udział poczet sztandarowy Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Liceum im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Po uroczystym wniesieniu obrazu MB Kongregackiej w Kościele Farnym została odprawiona uroczysta  Msza św., której przewodniczył ks. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Razem z nim celebrowali: ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz, ks. biskup Antoni Dziemianko i ks. biskup Józef Staniewski.  Jedną z intencji odpustowej Mszy św. było zawierzenie MB Kongregackiej uczniów i nauczycieli Polskiej Macierzy Szkolnej.

Tematyka jubileuszowa miała swoją kontynuację podczas sympozjum naukowego, które odbyło się w Auli Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym. Nauczyciele, uczestnicy Wakacyjnej Szkoły oraz goście wysłuchali referaty:  prof. Józefa Maroszka z Białegostoku – Grodno w czasie najazdu moskiewskiego 1655-1661 i w kolejnych dziesięcioleciach; ks. Antoniego Gremzy – Kult obrazów Matki Bożej Śnieżnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; ks. Aleksandra Romanowskiego – Cud i łaska za przyczyną Matki Bożej dawniej i dziś: aspekt teologiczny;  dr Natalii Śliż, BIP – Pomoc obrazu Matki Boskiej Kongregackiej w sytuacjach nadzwyczajnych i ciężkich chorobach; dr Barbary Fustoczenko, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PMS – Cudowne uzdrowienia a medycyna; ks. Jana Kuczyńskiego –  Odrodzenie i rozwój kultu Matki Boskiej Kongregackiej w Grodnie w końcu XX – początku XXI w., mgr Włodzimierza Lawszuka – Dzieje kongregacji studentów Grodzieńskiego Kolegium Jezuickiego w drugiej połowie XVII w.

Każdego roku kult Matki Bożej Kongregackiej wśród wiernych szerzy się i powiększa w szczególny sposób. W skutek licznych cudów, które się działy i dzieją za Jej wstawiennictwem, coraz więcej osób ubiega się do Niej jako swojej Patronki. Przybliżenie historycznego tła wydarzeń sprzed 350 lat, historii powstania cudownego obrazu, opis jego intronizacji, a także opisy cudów i rozpatrzenie ich z punktu widzenia medycyny, jak również rozwój kultu matki Boskiej Kongregackiej w Grodnie niewątpliwie poruszyły serca uczestników Wakacyjnej Szkoły i wzbogaciły ich duchowy bagaż.

Następne dni Wakacyjnej Szkoły były poświęcone warsztatom z zakresu Aktywnych metod nauczania języka polskiego. Warsztaty zostały poprowadzone pod kierownictwem znanych metodyków z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie: Grażyny Wiśniewskiej i Jacka Szpunara, pedagogów z dużym doświadczeniem, którzy od lat wspierają naszych nauczycieli.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął sie, jeśli tak można powiedzieć, pod hasłem „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Nauczyciele podzieleni na 6 grup według miejsca zamieszkania mieli przedstawić autoreklamę – charakterystykę swojego regionu. W tym celu trzeba było wymyślić okrzyk powitalny, namalować plakat, przedstawiający miejsca charakterystyczne dla każdej miejscowości. Każda grupa przygotowała krótką historię o swoim regionie. Następnie nauczycieli stanęli przed kolejnym wyzwaniem – przedstawić i stworzyć z własnych ciał to, co symbolizuje w sposób jednoznaczny miasto, czy obwód, który reprezentują. Koniecznym stało sie zaproszenie do kuchni regionalnej i wymyślenie potraw na literę, z której zaczyna sie nazwa miasta. Najwięcej możliwości miała grupa z Grodna, która wymyśliła największą liczbę dań na literę g.

Ciekawa autoprezentacja uczestników stała sie dobrym pomysłem na przeprowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem materiałów krajoznawczych i znajomości historii własnego regionu.

Pretekstem do mówienia natomiast o geografii Polski stał się wiersz Jana Brzechwy „Sójka”, która wybierała się za morze, ale wybrać się nie mogła, bo odwiedzała poszczególne miasta Polski. Podstawową metodą pacy na lekcjach języka polskiego jest praca z tekstem literackim. Pobudza ona aktywność ucznia, jego stany emocjonalne, skojarzenia treści z własnymi doświadczeniami. Praca z tekstem należy również do najczęściej przedstawianych pomysłów lekcyjnych prowadzącej warsztaty Grażyny Wiśniewskiej. Prezentuje ona podczas zajęć różne formy pracy z tekstem: od przygotowania do recepcji tekstu i wprowadzenia do tematu, do prezentacji i pracy nad tekstem. Pracując nad wierszem „Sójka” należało najpierw wymienić nazwy wszystkich miejscowości, które ona odwiedziła, ułożenie ich według alfabetu, przypomnieć legendy związane z tymi miastami, oswoić się z mapą, odtwarzając trasę Sójki.  

Nauczyciele z entuzjazmem wymyślali różne zabawy w oparciu o znane piosenki polskie, naśladowanie odgłosów zwierząt, matematykę, pantomimę i ćwiczenia językowe. Nauczyli sie pracy z tekstem użytkowym, na co przy nauce języka polskiego jako obcego kładzie sie duży nacisk.. Dowiedzieli się o sposobach wykorzystania na lekcjach diagramu i danych opisanych w tekście. Połączenie słowa (czyli tekstu) z obrazem (diagramem) zwiększa szanse na zrozumienie przez ucznia informacji.

Bardzo pożyteczne i ciekawe okazały się wzmianki o pomniku warszawskiej Syrenki nad  Wisłą, które zostały połączone z opowieścią o Krystynie Krachelskiej, pochodzącej z Kresów. To właśnie jej wizerunek na zawsze utrwaliła rzeźbiarka Ludwika Nitschowa w postaci warszawskiej Syrenki. Prowadząca warsztaty niejednokrotnie promowała wśród nauczycieli współczesną literaturę młodzieżową i jej twórców. Zachęcała do sięgnięcia po powieści dla dzieci i młodzieży autorstwa: Anny Nowak, Małgorzaty Musierowicz, Ewy Przybylskiej, Pawła Berensewicza, Doroty Terakowskiej oraz Marka Nowakowskiego.

Na tle panujących podczas warsztatów upałów proroczą stała się lekcja o burzy na podstawie fragmentu „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza „A już deszcz wciąż pluszczy”. Już następnego dnia po zajęciach wszyscy przeżyli opisaną przez wielkiego poetę burzę z ulewnym deszczem i gradem: „…rykły pioruny, krople zlały się razem; to jak proste struny długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi..”. Nauczyciele pracując z tekstem notowali swoje spostrzeżenia, uwagi, wnioski, linie, symbole graficzne itp. Odpowiadali na pytania: co zobaczyli, usłyszeli i poczuli, czytając o burzy Mickiewicza. W trakcie tej lekcji wykorzystane były różne techniki, żeby poruszyć wszystkie zmysły i uczucia. Towarzyszyły temu fragmenty utworów muzycznych, obrazy i inne środki dydaktyczne. Nauczyciele zastanawiali się, w jaki sposób można przedstawić burzę za pomocą siebie, swojego ciała, głosu i tego, co znajduje się w klasie).

Następnie przyszła kolej na reklamę. Grażyna Wiśniewska wykorzystała ten temat nie tylko w celu ćwiczenia umiejętności wyrażania swojego zdania, ale pracy z tekstem reklamowym i wzbogaceniem słownictwa o niektóre związki frazeologiczne, np. „parcie na szkło”, „urwać się z choinki”, „wyjść z puszki” in.

Lekcja o Siedmiomilowych butach Jana Brzechwy stała sie nie tylko kolejną zabawą z mapą Polski, ale również przykładem na to, jak pracując z tego typem tekstu można zastosować różne zabawy szaradziarskie. Prowadząca warsztaty wspólnie z uczestnikami rozwiązywała krzyżówkę, rebusy, eliminatkę w celu utrwalenia nazw geograficznych u dzieci.

Podczas ostatnich zajęć nauczyciele musieli stać się aktorami, wczuć się w rolę, opanowując nową technikę, czyli metodę dyskusji, w której jest ważne wejście w rolę. Jest to metoda sześciu kapeluszy. Każdy z nich jest innego koloru: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski i czarny. Każdemu kolorowi przypisuje sie określona rola. Włożony na głowę w odpowiednim kolorze kapelusz służy do dyskusji nad sformułowanym wcześniej problemem. Jest to metoda sześciu kapeluszy, która została stworzona przez Edwarda De Bono. Problem do dyskusji musieli zgłosić nauczyciele po przeczytaniu fragmentu powieści Marka Nowakowskiego pt. Osiłek i staruszka. I jak się okazało – najtrudniej było postawić pytanie problemowe. Wśród nauczycieli powstała prawdziwa burza mózgów. Emocje przeżywane nie pozwoliły nauczycielom zrozumieć do końca metody myślących kapeluszy. Jednak Grażyna Wiśniewska zachęcała do korzystania z tej techniki, gdyż pozwala ona na zmianę zdań i podejścia do dyskusji w różnych rolach: od pesymisty do optymisty, aby wspólnie tworzona przestrzeń dyskusji była pożyteczna i przyjacielska.

Nie mniej ciekawe były również warsztaty z Jackiem Szpunarem. Tego, co w muzycznej trawie piszczy i jak śpiewać bez wysiłku, żeby zachęcić dzieci do śpiewania i poznania nowych polskich piosenek – właśnie tego uczył metodyk. Poznawane i śpiewane podczas zajęć przez nauczycieli utwory muzyczne doskonale sprawdzają się zarówno podczas prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole, jak i podczas różnych imprez okolicznościowych. Na zajęciach Jacek Szpunar dbał o technikę śpiewania i emisję głosu, pracował nad wymową głosek syczących. Nauczyciele również pilnowali porządku refrenów, listy piosenek, których uczyli się stopniowo zaczynając od kilkakrotnie powtarzanej zwrotki. Najbardziej polubili piosenkę – kołysankę „Ta Dorotka”, „Cztery Zielone Słonie”, „Pieski małe dwa”. Uczyli się też innych piosenek na różne okazje. Były to piosenki przedwojenne: „Ta ostatnia niedziela”, „Pod samowarem”,  obozowe i biesiadne: „My Cyganie”, „ Obozowe tango”, a także popularne polskie  piosenki z lat 80.

Każdy z uczestników kursu otrzymał płytę z piosenkami i muzyką, a także edycję „Pięć pór roku” z piosenkami Kazimierza Daczki. Drugim etapem Wakacyjnej Szkoły dla Nauczycieli „Kanon Wychowania narodowego” były warsztaty w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w  Ostródzie. Tematem zajęć było „Jak pracować z grupą z wykorzystaniem metod aktywizujących”. Nauczyciele z zainteresowaniem wysłuchali informacji o neuropsychologii i neuropedagogice jako nowych źródłach nadających sens metodom aktywizującym. Poszerzyli wiedzę z psychologii pozytywnej, która sprzyja dobremu życiu (wg Martina Seligmana), pozwala na rozwój zaradności i wpływa na jakość życia, popartego gotowością „bycia z innymi i dla innych”. W trakcie spotkania zaprezentowano atrakcyjne sposoby pracy z grupą oraz dyskutowano na temat trudności najczęściej napotykanych w szkole. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone pod kierunkiem dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zdzisława Hofmana.

Szkoła wakacyjna dla nauczycieli  Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli Szkoła wakacyjna dla nauczycieli

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2