Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wieści z Wołożyna

Wieści z Wołożyna Kolejny Regionalny Plener Młodych Pejzażystów imienia Ferdynanda Ruszczyca „Ziemia i niebo Ferdynanda” odbył się w końcu maja na ziemi rodzinnej słynnego malarza w Bogdanowie. Organizatorzy Konkursu- Pleneru zapraszali wszystkich miłośników malarstwa Ruszczyca, z nadzieją na rozszerzenie geografii uczestnictwa. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy najpierw nadsyłali swoje pracy Organizatorom, a podczas pleneru malowali pejzaży bogdanowskie, które tak malowniczo przedstawił  w swojej twórczości Ferdynand Ruszczyc. Wśród uczestników  zaocznej Edycji (a to ponad 40 młodych malarzy  ze szkół rejonu wołożyńskiego i  wilejskiego) byli  uczniowie z  Gimnazjum imienia F. Ruszczyca z Rudominia na Litwie, którzy  bardzo zainteresowali się  plenerem i chętnie zgłosili się do udziału. Jury mieli trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych.

Uroczystość otwarcia i podsumowania Konkursu, a także wystawa prac oraz wręczenie nagród odbywało się w budynku, gdzie dzięki zaangażowaniu się miłośników twórczości F. Ruszczyca i władz miejscowych, ma powstać muzeum słynnego Rodaka.

Katarzyna Nowicka  (Gran-Prix) i Walerija Ustiużanina  ze Szkoły plastycznej w Wołożynie (I miejsce), Daria Bartaszewicz z Wilejki (II miejsce), Tatiana Beizzubienko z  Iwieńca (III miejsce).
Katarzyna Nowicka  (Gran-Prix) i Walerija Ustiużanina  ze Szkoły plastycznej w Wołożynie (I miejsce), Daria Bartaszewicz z Wilejki (II miejsce), Tatiana Beizzubienko z  Iwieńca (III miejsce).

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie 

Przybliżenie  twórczości Ferdynanda Ruszczyca. Wykład dla uczestników konkursu

Przybliżenie  twórczości Ferdynanda Ruszczyca. Wykład dla uczestników konkursu 

„Droga do Ruszczyca”.  W okolicach siedziby Malarza.

Droga do Ruszczyca.  W okolicach siedziby Malarza. 

8 uczestników konkursu  ze Szkoły nr 1  razem z opiekunem zostali zaproszeni  przez Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z Krakowa do udziału  w warsztatach plastyczno-językowych.  Pod czas warsztatów  zaplanowano  nie tylko zajęcia plastyczne, ale i zwiedzanie zabytków Krakowa i okolic. Wyjazd ma się odbyć na początku lipca.

Na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Polak to brzmi dumnie” nadesłano 1145 prac plastycznych z Polski i ośrodków polonijnych z całego świata. Jana Moszko ze Szkoły nr 1 w Wołożynie za pracę „Ostatni marsz Janusza Korczaka”, która została specjalnie przygotowana do tego konkuru, otrzymała nagrodę i została zaproszona do Białegostoku na uroczystość podsumowania konkursu, wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród.

Na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki Polak to brzmi dumnie  

Zespoły dziecięce: „Wiszniewskie Skowroneczki” z Wiszniewa, „Mała Tęcza” z Bogdanowa i  „Promyki” z Sakowszczyzny ( naucz. Ema Borodako, Oksana Biekisz) mieli zaszczyt występować ze swoim repertuarem podczas Festiwalu Kultury Polskiej w Mińsku, który został zorganizowany przez  Miński Oddział  ZS PMS, a także 1 czerwca podczas uroczystości z okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2